HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BROM Radek
(ÚKZÚZ, Národní odrůdový úřad )

Odrůdy řepy cukrové registrované v roce 2024
Sugar Beet Varieties Registered in 2024


In 2022, four sites were included in the final processing for registration testing. Ten sugar beet varieties will be registered this year – seven with beet nematode resistance and three traditional varieties. For the first time, three Conviso Smart varieties tolerant to ALS will be registered. The varieties are registered based on the obtained index values, which is a summary indicator expressing the parameters of the variety to the average of the control varieties. After two years, the index value must be at least 102.0 for each year of testing and the same variant (variant without fungicide treatment and variant with fungicide treatment), and the average yield must be at least 97%. After three years of testing, one traditional variety will be registered. The index must be at least 101.5 for a three-year average in at least one of the varieties and the yield value must be at least 97%.

Key words: sugar beet, variety, testing, registration.


V roce 2023 byly do závěrečného zpracování pro registrační zkoušení zařazeny čtyři lokality. V letošním roce bude zaregistrováno deset odrůd řepy cukrové – sedm s odolností k háďátku řepnému a tři tradiční. Poprvé budou registrovány 3 Conviso Smart odrůdy tolerantní k ALS. Odrůdy jsou registrovány na základě dosažených hodnot indexu, který je souhrnným ukazatelem vyjadřujícím parametry odrůdy k průměru kontrolních odrůd. Hodnota indexu musí po dvou letech dosahovat minimálně 102,0 v každém roce zkoušení a v téže variantě (varianta bez fungicidního ošetření a s fungicidním ošetřením) a průměrné výtěžnosti minimálně 97 %. Po třech letech zkoušení bude zaregistrována jedna tradiční odrůda. Index musí být ve tříletém průměru minimálně 101,5 alespoň v jedné z variant a hodnota výtěžnosti minimálně 97 %.

Klíčová slova: cukrová řepa, odrůda, zkoušení, registrace.

Listy cukrov. řepař., 140, 2024 (5–6): 192–197.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz