HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
CZECH
       1/2023    2/2023   

LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ, Vol. 139, 2023
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
TABLE OF CONTENTS and FULL TEXT ON-LINE

We do not include the regular rubrics in the tables of contents of individual issues (News and information, Prospects, etc.). We publish an overview of articles from both domestic and foreign sugar beet & sugar industry press called INFOHLÍDKA (Info-Watch) as a supplement of LCaŘ. No part of these articles may be reproduced without prior permission of the editorial staff. Copyright © LCaŘ, all right reserved.      2/2024 (February)
 • Pojer J.:
  Zamyšlení nad dovozy cukru z Ukrajiny = Reflections on Sugar Import from Ukraine   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Postřehy z technické komise CIBE ve francouzském St. Quentinu = Insights from CIBE Technical Reception Control Committee in St. Quentin, France   full text (PDF)
 • Brinar J., Pulkrábek J., Bečková L.:
  Vliv aplikace mikrogranulovaných hnojiv při setí na produkci cukrové řepy = Effect of Microgranulated Fertilizers Application at Sowing on Sugar Beet Production   full text (PDF)   abstract
 • Košařová, J. Pokrivčák, J.:
  Meranie produktivity slovenských pestovateľov cukrovej repy = Measuring of Productivity of Slovak Sugar Beet Growers
  full text (PDF)   abstract
 • Rudinskaya T., Náglová Z.:
  Technická efektivnost českých cukrovarů = Technical Efficiency of Czech Sugar Factories   full text (PDF)   abstract
 • Štemberk J., Jakubec I.:
  Od cukrovarské vlečky k cukrovarnické dráze = From Sugar Siding to Sugar Railroad   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P:
  Cukrovarnická technologie – díl II.: Manipulace s řepou = Sugar Technology – II: Handling Beet   full text (PDF)
 • Dobrovická muzea přivítala 200 000. návštěvníka   full text (PDF)
TOP

      1/2024 (January)
 • Kolář M.:
  České cukrovarnictví na prahu roku 2024 = Czech Sugar Industry on the Threshold of Year 2024   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2024 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2024   full text (PDF)   abstract
 • Chochola J.:
  Jakost cukrové řepy v Česku a její dlouhodobý vývoj = Quality of Sugar Beet in Czech Republic and Its Long-term Development   full text (PDF)   abstract
 • Pojer J.:
  Zavedení směsného paliva E10 i v České republice = Introduction of E10 Blended Fuel in Czech Republic   full text (PDF)
 • Vondráček M., Tůma V., Vacek T., Kluger V., Smutka L., Pulkrábek J.:
  Český zahraniční obchod s cukrem v období krize let 2018 až 2022 = Czech Foreign Trade with Sugar During the 2018–2022 Crisis   full text (PDF)   abstract
 • Kudrna J.:
  Několik úvah ohledně nových možností cukrovarnictví a lihovarnictví v oblasti zajišťování obrany státu = Several Thoughts on New Possibilities of Sugar and Distillery Industry in Providing for Defence of the State   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P:
  Cukrovarnická technologie – díl I.: Slovo úvodem k seriálu = Sugar Technology – I: Word of Introduction to Our Series
  full text (PDF)
 • Kadlec P:
  Nové knihy: Mosen Asadi – Beet-Sugar Technology Handbook   full text (PDF)
 • Marek B:
  Sto dvacet let od narození prof. Dr. Ing. Josefa Dyra, DrSc.   full text (PDF)

TABLE OF CONTENTS 2023      TABLE OF CONTENTS 2022      TABLE OF CONTENTS 2021      TABLE OF CONTENTS 2020

TABLE OF CONTENTS 2019      TABLE OF CONTENTS 2018      TABLE OF CONTENTS 2017      TABLE OF CONTENTS 2016

TABLE OF CONTENTS 2015      TABLE OF CONTENTS 2014      TABLE OF CONTENTS 2013      TABLE OF CONTENTS 2012

TABLE OF CONTENTS 2011      TABLE OF CONTENTS 2010      TABLE OF CONTENTS 2009      TABLE OF CONTENTS 2008

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář