HOME historie časopisu pokyny pro autory, citační pravidla… inzerujte u nás objednejte si LCaŘ řepařsko-cukrovarnický web-adresář
CZECH
       1/2023    2/2023    3/2023    4/2023    5–6/2023    7–8/2023   

LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ, Vol. 139, 2023
ISSN 1210-3306 (Print)     ISSN 1805-9708 (Online)
TABLE OF CONTENTS and FULL TEXT ON-LINE

We do not include the regular rubrics in the tables of contents of individual issues (News and information, Prospects, etc.). We publish an overview of articles from both domestic and foreign sugar beet & sugar industry press called INFOHLÍDKA (Info-Watch) as a supplement of LCaŘ. No part of these articles may be reproduced without prior permission of the editorial staff. Copyright © LCaŘ, all right reserved.      7–8/2024 (July – August)
 • Reinbergr O.:
  Děláme dobře svou práci = We Do Our Job Well   full text (PDF)
 • Stanovisko CEFS ke zdanění slazených potravin a nápojů = CEFS Opinion on Taxation of Sugary Foods and Drinks
  full text (PDF)
 • Kolář M.:
  České cukrovarnictví – šestka v Evropě = Czech Sugar Industry – Number Six in Europe   full text (PDF)
 • Pavlů K.:
  Ochrana proti cerkosporióze a její rentabilita = Protection against Cercosporiosis and Its Profitability   full text (PDF)   abstract
 • Kotlánová B., Petržalová L., Děkanovský I., Rypová I., Winkler J.:
  Vegetace plevelů na zemědělských hnojištích = Vegetation of Weeds in Agricultural Manure Piles   full text (PDF)   abstract
 • Hůla J., Brož P., Novák P., Matyáš L., Strnad M.:
  Může zpracování půdy přispívat k půdní erozi? = Can Soil Tillage increase Soil Erosion?   full text (PDF)   abstract
 • Kusá H., Mühlbachová G., Káš M., Růžek P.:
  Vliv organického a minerálního hnojení a plečkování na kvalitu půdy a výnos cukrové řepy = Effect of Organic and Mineral Fertilization and Hoeing on Soil Quality and Sugar Beet Root Yield   full text (PDF)   abstract
 • Skopalová G., Šipoš J., Heroldová M., Suchomel J.:
  Představuje cukrová řepa kvalitní potravní nabídku pro drobné hlodavce? = Is Sugar Beet a Quality Food Supply for Small Rodents?   full text (PDF)   abstract
 • Křováček J.:
  Osobní: Blahopřání Ing. Otakaru Šaškovi   full text (PDF)
 • Nesiba J.:
  Reflexe cukru jako koření i medicíny ve středověku = Reflection on Sugar as Spice and Medicine in Middle Ages
  full text (PDF)   abstract
 • Mabeta J., Smutka L., Pulkrábek J.:
  Perspektivy cukrovarnického průmyslu v subsaharské Africe – minulost a současnost = Prospects for Sugar Industry in Sub-Saharan Africa – Past and Present   full text (PDF)   abstract
 • Henke S., Kadlec P., Šárka E.:
  Cukrovarnická technologie – díl VI.: Těžení šťávy – část 3. Všeobecné zásady těžení šťávy a hodnocení extraktorů = Sugar Technology – VI: Juice Extraction – Part 3. General Fundamentals of Juice Extraction and Evaluation of Extractors
  full text (PDF)
 • Kolář M.:
  Osobní: K významnému životnímu jubileu Radky Hložkové   full text (PDF)
 • Marek B.:
  Karel Anselm Thurn-Taxis: 180 let od úmrtí   full text (PDF)
TOP

      5–6/2024 (May – June)
 • Chochola J.:
  Výzvy a hrozby budoucnosti aneb „Kam ten (náš) svět spěje?“ = Future Challenges and Threats; “Where is our World Headed?”   full text (PDF)
 • Reinbergr O.:
  Cukrovarnicko-lihovarnická konference 2024 = Sugar and Ethanol Industry Conference 2024   full text (PDF)
 • Nedvěd V.:
  Moderní ochrana před chorobami cukrové řepy na bázi účinné látky Revysol®Modern Protection against Sugar Beet Diseases Based on Active Ingredient Revysol®   full text (PDF)
 • Rychlý S.:
  Mšice jako přenašeči virů na cukrové řepě = Aphids as Virus Vectors on Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Holý K., Horská T.:
  Jaké škůdce cukrové řepy může podpořit změna moření? = Which Sugar Beet Pests can be Enhanced by Change in Seed Treatment?   full text (PDF)   abstract
 • Matějovský J., Hřivna L.:
  Novinka ALMIRO®Altron+ při pěstování cukrové řepy = New ALMIRO®Altron+ in Sugar Beet Cultivation   full text (PDF)
 • Brom R.:
  Odrůdy řepy cukrové registrované v roce 2024 = Sugar Beet Varieties Registered in 2024   full text (PDF)   abstract
 • Cukrová řepa se stabilními výnosy a vysokou rentabilitou = Sugar Beet with Stable Yields and High Profitability   full text (PDF)
 • Nebeská O., Babka O., Zeman M.:
  Vliv navýšení spotřebních daní z lihu v roce 2024 na míru zdanění spotřebitelů = Impact of 2024 Increase in Excise Duty on Ethanol on Consumer Taxation Rates   full text (PDF)   abstract
 • Jílková P., Knihová L.:
  ESG nefinanční reporting: klíčový nástroj managementu pro dosažení udržitelného rozvoje = ESG Non-Financial Reporting: Key Management Tool for Achieving Sustainable Development   full text (PDF)   abstract
 • Toušek Z., Hinke J., Smutka L., Pulkrábek J:
  Srovnání vývoje pracovního kapitálu cukrovarnických společností v rámci zemí Visegrádské čtyřky z pohledu obrátkového cyklu peněz = Comparison of Working Capital Development of Sugar Companies in Visegrad Four Countries from Cash Conversion Cycle Perspective   full text (PDF)   abstract
 • Muška F., Rožnovský J., Mušková A., Plaček Z.:
  Historie pěstování a zpracování cukrové řepy v okresu Louny = History of Cultivation and Processing of Sugar Beet in Louny District   full text (PDF)   abstract
 • Crnčan A., Jelić Milković S., Kristić J., Berić A., Hadelan L., Kranjac D.:
  Organizačně-ekonomická analýza produkce cukrové řepy v Chorvatské republice = Organizational Economic Analysis of Sugar Beet Production in Republic of Croatia   full text (PDF)   abstract
 • Henke S., Kadlec P., Šárka E.:
  Cukrovarnická technologie – díl V.: Těžení šťávy – část 2. Extraktory = Sugar Technology – V: Juice Extraction – Part 2. Extractors   full text (PDF)
 • Marek B.:
  170 let od založení prvního cukrovarnického spolku na našem území   full text (PDF)
TOP

      4/2024 (April)
 • Zimní školy pro pěstitele společnosti Tereos TTD   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Cukrová řepa – v roce 2024 perspektivní plodina?! = Sugar Beet – Promising Crop in 2024?!   full text (PDF)
 • Bittner V., Pavlů K., Chalupný K.:
  Z 79. kongresu IIRB v Bruselu = 79th IIRB Congress in Brussels   full text (PDF)
 • Roba R.:
  Hodnotenie uplynulého pestovateľského roku a kampane 2023/2024 na Slovensku = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2023/2024 in Slovakia   full text (PDF)
 • Listová hnojiva snižují vliv stresů = Foliar Fertilizers Reduce Stress Impact   full text (PDF)
 • Šefrová H., Laštůvka Z., Pražanová Ž.:
  Změny škodlivosti škůdců vzcházejícího a mladého porostu cukrové řepy = Changes in Pests Harm­fulness on Emerging and Young Sugar Beet   full text (PDF)   abstract
 • Kotlánová B., Kollár M., Děkanovský I., Podlasek A., Rys V., Winkler J.:
  Reakce plevelů cukrové řepy na odlišná zpracování půdy v provozních podmínkách = Response of Sugar Beet Weeds to Different Tillage under Field Conditions   full text (PDF)   abstract
 • Zdráhal I., Bečvářová V.:
  Intenzita intra-odvětvového zahraničního obchodu České republiky s cukrem = Intensity of Sugar Intra-Industry Trade in Czech Republic   full text (PDF)   abstract
 • Skřivan A.:
  Výroba cukru v Číně před a po vzniku komunistického režimu = Sugar Production in China Before and After Establishment of Communist Regime   full text (PDF)   abstract
 • Henke S., Kadlec P., Šárka E.:
  Cukrovarnická technologie – díl IV.: Těžení šťávy – část 1. Základní pojmy = Sugar Technology – IV: Juice Extraction – Part 1. Basic Definitions   full text (PDF)
TOP

      3/2024 (březen)
 • Kašing P.:
  Cukrová řepa bez neonikotioidního moření = Sugar Beets without Neonicotinoid Seed-Dressing   full text (PDF)
 • Chalupný K., Sedliský J., Narovec J., Vysloužil P., Zapletal J., Vajdík J., Řehák V.:
  Hodnocení uplynulého řepařského roku a kampaně 2023/2024 = Year in Review: Beet Growing and Sugar Campaign 2023/2024   full text (PDF)
 • Klabal L., Klabalová J.:
  Ing. Václav Řehák – cukrovarník tělem i duší   full text (PDF)
 • Basík J., Maxa M.:
  Jak se popasovat s výzvami v pěstování cukrové řepy v roce 2024? = Tackling Sugar Beet Cultivation Challenges in 2024
  full text (PDF)
 • Bittner V.:
  Fytoplazma stolburu na cukrovce v roce 2023 = Stolbur Phytoplasma on Sugar Beet in 2023   full text (PDF)
 • Olšan I.:
  Jaká je optimální rychlost při postřiku? = What is Optimal Spray Speed?   full text (PDF)
 • Chochola J., Kocourek F., Stará J.:
  Neonikotinoidy a možnosti jejich náhrady u cukrové řepy = Neonicotinoids and Their Possible Substitutes in Sugar Beet
  full text (PDF)
 • Pěstování cukrové řepy s využitím přípravku AZOTER F = Sugar Beet Cultivation Using AZOTER F   full text (PDF)
 • Darebník V.:
  Zvýšení spotřební daně na lihoviny od 1. 1. 2024 je diskriminačním krokem vůči výrobcům lihovin = Spirit Duty Increase from 1 January 2024 Seen as Discrimination against Spirits Producers   full text (PDF)
 • Pražan J.:
  Přinese případné zdanění slazených nápojů zlepšení zdravotního stavu obyvatel? = Will Possible Sugary Drinks Tax Improve Population Health?   full text (PDF)
 • Palát M.:
  Mikroekonomické charakteristiky a vývojové trendy trhu cukrové třtiny a cukru v Indii = Microeconomic Characteristics and Development Trends of Sugarcane and Sugar Market in India   full text (PDF)   abstract
 • Toušek Z., Hinke J., Smutka L., Pulkrábek J.:
  Srovnání vývoje pracovního kapitálu vybraných českých cukrovarnických společností z pohledu obrátkového cyklu peněz = Comparison of Working Capital Development of Selected Czech Sugar Companies from Cash Conversion Cycle Perspective   full text (PDF)   abstract
 • Henke S., Kadlec P:
  Cukrovarnická technologie – díl III.: Výroba sladkých řízků = Sugar Technology – III: Beet Slicing   full text (PDF)
 • Marek B:
  Ing. Hugo Jelínek – sto devadesát let od narození   full text (PDF)
TOP

      2/2024 (February)
 • Pojer J.:
  Zamyšlení nad dovozy cukru z Ukrajiny = Reflections on Sugar Import from Ukraine   full text (PDF)
 • Křováček J.:
  Postřehy z technické komise CIBE ve francouzském St. Quentinu = Insights from CIBE Technical Reception Control Committee in St. Quentin, France   full text (PDF)
 • Brinar J., Pulkrábek J., Bečková L.:
  Vliv aplikace mikrogranulovaných hnojiv při setí na produkci cukrové řepy = Effect of Microgranulated Fertilizers Application at Sowing on Sugar Beet Production   full text (PDF)   abstract
 • Košařová, J. Pokrivčák, J.:
  Meranie produktivity slovenských pestovateľov cukrovej repy = Measuring of Productivity of Slovak Sugar Beet Growers
  full text (PDF)   abstract
 • Rudinskaya T., Náglová Z.:
  Technická efektivnost českých cukrovarů = Technical Efficiency of Czech Sugar Factories   full text (PDF)   abstract
 • Štemberk J., Jakubec I.:
  Od cukrovarské vlečky k cukrovarnické dráze = From Sugar Siding to Sugar Railroad   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P:
  Cukrovarnická technologie – díl II.: Manipulace s řepou = Sugar Technology – II: Handling Beet   full text (PDF)
 • Dobrovická muzea přivítala 200 000. návštěvníka   full text (PDF)
TOP

      1/2024 (January)
 • Kolář M.:
  České cukrovarnictví na prahu roku 2024 = Czech Sugar Industry on the Threshold of Year 2024   full text (PDF)
 • Seznam doporučených odrůd cukrovky pro rok 2024 = List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2024   full text (PDF)   abstract
 • Chochola J.:
  Jakost cukrové řepy v Česku a její dlouhodobý vývoj = Quality of Sugar Beet in Czech Republic and Its Long-term Development   full text (PDF)   abstract
 • Pojer J.:
  Zavedení směsného paliva E10 i v České republice = Introduction of E10 Blended Fuel in Czech Republic   full text (PDF)
 • Vondráček M., Tůma V., Vacek T., Kluger V., Smutka L., Pulkrábek J.:
  Český zahraniční obchod s cukrem v období krize let 2018 až 2022 = Czech Foreign Trade with Sugar During the 2018–2022 Crisis   full text (PDF)   abstract
 • Kudrna J.:
  Několik úvah ohledně nových možností cukrovarnictví a lihovarnictví v oblasti zajišťování obrany státu = Several Thoughts on New Possibilities of Sugar and Distillery Industry in Providing for Defence of the State   full text (PDF)   abstract
 • Kadlec P:
  Cukrovarnická technologie – díl I.: Slovo úvodem k seriálu = Sugar Technology – I: Word of Introduction to Our Series
  full text (PDF)
 • Kadlec P:
  Nové knihy: Mosen Asadi – Beet-Sugar Technology Handbook   full text (PDF)
 • Marek B:
  Sto dvacet let od narození prof. Dr. Ing. Josefa Dyra, DrSc.   full text (PDF)

TABLE OF CONTENTS 2023      TABLE OF CONTENTS 2022      TABLE OF CONTENTS 2021      TABLE OF CONTENTS 2020

TABLE OF CONTENTS 2019      TABLE OF CONTENTS 2018      TABLE OF CONTENTS 2017      TABLE OF CONTENTS 2016

TABLE OF CONTENTS 2015      TABLE OF CONTENTS 2014      TABLE OF CONTENTS 2013      TABLE OF CONTENTS 2012

TABLE OF CONTENTS 2011      TABLE OF CONTENTS 2010      TABLE OF CONTENTS 2009      TABLE OF CONTENTS 2008

   hlavní stránka          redakce          z historie          pro autory          ceník inzerce          předplatné          web-adresář