HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SVOBODA Milan
(Univerzita Karlova a Národní památkový ústav)

Cukr jako umělecké dílo, symbol společenského postavení, luxusu i humoru
Cukrový banket na počest francouzského krále Jindřicha III. v Dóžecím paláci v Benátkách 25. července 1574

Sugar as Piece of Art, Symbol of Social Status, Luxury and Humour

Sugar Banquet in Honor of King Henry III of France in the Doge's Palace in Venice July 25, 1574


In the past sugar was not just a sweetener, confectionery, or medicine. In the form of sugar statues and ornaments it also served as a work of art, which adorned the Renaissance banquet tables of the richest aristocratic courts in Europe. The sugar and the works created from it expressed the high social and power position of its owners, their exclusivity, luxury, wealth, and high taste. It could also be a source of fun and humour. All this can be demonstrated at the magnificent celebration on the occasion of the visit of the young King Henry III of France and Poland in Venice in July 1574.

Key words: sugar, sugar statue, Henry III of France, Venice, banquet, Palazzo Ducale – Doge’s Palace.


Cukr nebyl v minulosti jen sladidlem, cukrovinkou či lékem. V podobě cukrových soch a ozdob plnil i funkci uměleckých děl, která zdobila renesanční banketní tabule nejbohatších šlechtických dvorů Evropy. Cukr a díla z něj vytvořená tak vyjadřovaly vysoké společenské a mocenské postavení svých majitelů, exkluzivitu, luxus, bohatství a vybraný vkus. Mohla být i zdrojem zábavy a humoru. To vše lze demonstrovat na velkolepé oslavě návštěvy mladého francouzského a polského krále Jindřicha III. v červenci 1574 v Benátkách.

Klíčová slova: cukr, cukrová socha, Jindřich III. Francouzský, Benátky, banket, dóžecí palác.

Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (5–6): 224-228.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz