HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HAKAUFOVÁ Lenka
(ÚKZÚZ, Národní odrůdový úřad)

Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2022
Sugar Beet Varieties Registered in 2022


In 2021, seven locations were included in the final preparation for the registration testing. This year, based on the results of two-year testing, three sugar beet varieties, one resistant to beet cyst nematode and two traditional varieties will be registered. The varieties are registered based on index values that form the overall indicator, which expresses the parameters of a variety in relation to the control varieties average. After two years, the index value must be at least 102.0 in each year and variety (variety without fungicidal treatment and variety with fungicidal treatment) and the average yield must be at least 97%. After three years of testing, two varieties resistant to beet cyst nematode and two traditional varieties will be registered; the three-year average index must be at least 101.5 in at least one of the varieties and the yield value shall be at least 97%.

Key words: sugar beet, variety, testing, registration.


V roce 2021 bylo do závěrečného zpracování pro registrační zkoušení zařazeno sedm lokalit. V letošním roce budou po dvouletém zkoušení na základě výsledků zaregistrovány tři odrůdy cukrové řepy, jedna s odolností k háďátku řepnému a dvě tradiční. Odrůdy jsou registrovány na základě dosažených hodnot indexu, který je souhrnným ukazatelem vyjadřujícím parametry odrůdy k průměru kontrolních odrůd. Hodnota indexu musí po dvou letech dosahovat minimálně 102,0 v každém roce zkoušení a v téže variantě (varianta bez fungicidního ošetření a s fungicidním ošetřením) a průměrné výtěžnosti minimálně 97 %. Po třech letech zkoušení budou zaregistrovány dvě odrůdy s odolností k háďátku řepnému a dvě tradiční, index musí být ve tříletém průměru minimálně 101,5 alespoň v jedné z variant a hodnota výtěžnosti minimálně 97 %.

Klíčová slova: cukrová řepa, odrůda, zkoušení, registrace.

Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (3): 101–105.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz