HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MADEROVÁ Blanka
(East and Central European Studies, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)

Vliv vzdělání a emocí na slazení u studentů vysokých škol
Influence of Education and Emotions on Sweetening in University Students


This study focuses on Czech university students and the patterns regarding their consumption of sugar and sweet products during the second wave of the Covid-19 pandemic (winter 2020/2021). We investigated various relationships between sugar, other sweeteners, and the students’ after-consumption feelings, sweetening practices, and education about sugar. The research sample constituted 579 students (aged 18–29) from Czech universities across the country. Our findings have shown that the consumption of sugar in hot drinks decreased during the pandemic by 30% compared to the studies and results from 2019. As for sugar-sweetened drinks and flavored beer, their consumption was higher – in this age group – than in the younger generation (11–15 years). The amount of soft drinks consumed by the students was mainly influenced by the father’s education and other factors. In addition, the association of consumption of sweet products with positive social and psychological states also contributed to the consumption of most of the young respondents surveyed.

Key words: sugar consumption, sweet products, education, sweetening, cultural food codes, SSN, USN.


Tato studie se zaměřuje na vzorce konzumace cukru a sladkých výrobků českými vysokoškolskými studenty během druhé vlny pandemie Covid-19 (zima 2020/2021). Zkoumali jsme různé vztahy mezi cukrem, dalšími sladidly a pocity studentů po jejich konzumaci, způsoby slazení a osvětou o vlivu cukru na lidský organismus. Výzkumný vzorek tvořilo 579 studentů (ve věku 18–29 let) z českých vysokých škol z celé České republiky. Naše zjištění ukázala, že spotřeba cukru v teplých nápojích se během pandemie snížila o 30 % ve srovnání se studiemi a výsledky z roku 2019. Pokud jde o nápoje slazené cukrem a ochucené pivo, jejich spotřeba byla vyšší právě ve věkové skupině 18–29 let než u mladší generace (11–15 let). Množství vypitých nealkoholických nápojů u studentů ovlivňovalo především vzdělání otce a další faktory. Dále se na spotřebě většiny mladých respondentů, které průzkum oslovil, podílelo spojení konzumace sladkých výrobků s pozitivními sociálními a psychickými stavy.

Klíčová slova: spotřeba cukru, sladké výrobky, vzdělávání, slazení, kulturní kódy potravin, SSN, USN.


Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (12): 407-411.

full text (PDF)

full text in English (PDF)

NAVRCHOLU.cz