HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VESELÁ Kamila
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Český cukr – analýza zahraničního obchodu a odhalená komparativní výhoda
Czech Sugar – Foreign Trade Analysis and Comparative Advantage Revealed


The article focuses on the assessment of foreign trade in beet sugar between the Czech Republic and the EU countries, with an emphasis on determining the comparative advantages or disadvantages Czech Republic may have. The paper uses regression analysis methods followed by the Ballasa index, Vollrath index, and product mapping to reveal the comparative advantages. The Czech Republic achieves comparative advantage with the following important partners: Slovakia, Germany, and in some years also Poland. At the same time, the analysis revealed that the Czech Republic is able to achieve comparative advantage when in the position of a net importer.

Key words: Czech Republic, export, import, revealed comparative advantage, beet sugar, foreign trade.


Článek je zaměřen na zhodnocení zahraničního obchodu s řepným cukrem mezi Českem a zeměmi Evropské unie s důrazem na odhalení komparativních výhod či nevýhod, které pro Českou republiku z tohoto obchodu plynou. Článek využívá metod regresní analýzy a následně pro odhalení komparativních výhod Ballasův index, Vollrathův index a product mapping. Významným obchodním partnerem, se kterým Česko dosahuje komparativní výhody, je Slovensko, Německo a v některých letech také Polsko. Zároveň analýza odhalila, že Česko je schopno dosahovat komparativní výhody v případech, kdy je v pozici čistého dovozce.

Klíčová slova: Česko, export, import, odhalená komparativní výhoda, řepný cukr, zahraniční obchod.


Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (9–10): 328-332.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz