HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VARGA Ivana, KEROVEC Darko, ENGLER Meri, POPOVIĆ Brigita, LONČARIĆ Zdenko, ILJKIĆ Dario, ZEBEC Vladimir, ANTUNOVIĆ Manda
(Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Agrobiotechnical Science, Croatia)

Stanovení N-NO3 v listech cukrové řepy
Determination of N-NO3 in Sugar Beet Leave


To achieve high yields and high-quality roots, sugar beet has high requirements for both macro and micronutrients. Nitrogen fertilizers are usually applied in the soil before sowing in spring. Nitrates are not only present in the environment, i.e. in the air, food (mostly in fruits and vegetables) and water but they are also are used as fertilizers in agriculture. Nitrogen also affects the quality of beet roots, and both the leaves and petioles of sugar beet are important in determining the dynamics and nutritional status of the plants. Nitrate determination is also important when sugar beet leaves and tops are used as fodder. This article describes general determination of nitrate in sugar beet leaves (Refletoquant and CFA).

Key words: N-NO3, determination, sugar beet, petiloes.


Aby dosáhla vysokých výnosů a dobré jakosti bulev, má cukrová řepa značné požadavky výživu makro i mikroprvky. Dusíkatá hnojiva jsou obvykle aplikována do půdy před setím na jaře. Nitráty jsou přítomné v životním prostředí, vzduchu, potravinách (převážně v ovoci a zelenině) i vodě, používají se také jako hnojiva v zemědělství. Dusík rovněž ovlivňuje kvalitu řepných bulev. Listy, a to čepele i řapíky, cukrové řepy jsou důležité pro určení dynamiky živin a výživového stavu rostlin. Stanovení dusičnanů je zvlášť důležité také v případě zkrmování chrástu. Článek popisuje metody stanovení obsahu dusičnanů v listech cukrové řepy (Refletoquant a CFA).

Klíčová slova: N-NO3, analýza, cukrová řepa, řapíky.

Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (2): 69–72.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz