HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

GILLAROVÁ Simona, HENKE Svatopluk, BUBNÍK Zdeněk, KADLEC Pavel
(Ústav sacharidů a cereálií, VŠCHT Praha)

Separace sacharidů kontinuální SMB chromatografií (část 2.)
Carbohydrate Separation Using Continuous SMB Chromatography (Part 2)


The article presents a literary review concentrating on SMB chromatography; it summarises its trends and up-to-date applications. The research is particularly aimed at separation and production of rare carbohydrates, separation of fructooligosaccharides, separation of galactooligosaccharides, separation of lactose and oligosaccharides, separation of enantiomers, and isolation of betaine from molasses. In conclusion, the paper introduces a continuous chromatography station that makes it possible to test separation of carbohydrates and other substances.

Key words: continuous SMB chromatography, separation, fructooligosaccharides, galactooligosaccharides, enantiomers, betaine.


V článku je zpracován literární přehled prací zabývajících se SMB chromatografií. Jsou shrnuty trendy a aktuální aplikace kontinuálního SMB chromatografického procesu, zejména při separaci a produkci vzácných cukrů, separaci fruktooligosacharidů, separaci galaktooligosacharidů, separaci laktosy a oligosacharidů, separaci enantiomerů a izolaci betainu z melasy. V závěru článku je představena kontinuální chromatografická separační stanice, na níž je možno odzkoušet separaci sacharidů a dalších látek.

Klíčová slova: kontinuální SMB chromatografie, separace, fruktooligosacharidy, galaktooligosacharidy, enantiomery, betain.


Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (9–10): 333-336.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz