HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HOLÝ Kamil
(VÚRV Praha-Ruzyně)

Výskyt škůdců cukrové řepy v letech 2018–2021
Sugar Beet Pests in 2018–2021


The most significant sugar beet pest in the Czech Republic in the last four years have been Lepidoptera larvae. Young leaves were damaged by Scrobipalpa ocellatella in the warm and dry years 2018–2019; Lacanobia oleracea and Mamestra brassicae caused damage in autumn 2020 and 2021. Autographa gamma and other moth species infested beet in some regions in the summer period. Favorable weather conditions caused an outbreak of Tetranychus urticae in 2018–2019. Seed treatment with neonicotinoids protected emerging plants from damage, but after the effect wore off, spraying against Aphis fabae was necessary.

Key words: pests, sugar beet, occurrence, damage, Czech Republic.


Nejvýznamnějšími škůdci cukrové řepy byly v posledních čtyřech letech housenky motýlů. Makadlovka řepná škodila v teplých a suchých letech 2018–2019, můra kapustová a můra zelná na podzim 2020–2021. V některých regionech napadaly řepu v letním období housenky kovolesklece gama i další druhy můr. Příznivé počasí v letech 2018–2019 způsobilo přemnožení svilušky chmelové. Moření osiva neonikotinoidy ochránilo vzcházející rostliny před poškozením, ale po odeznění účinku mořidla bylo třeba provést ochranu proti mšici makové.

Klíčová slova: škůdci, cukrovka, výskyt, škodlivost, Česká republika.

Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (7–8): 255-259.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz