HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BURDOVÁ Zuzana, ŠÁROVEC Daniel
(Univerzita Karlova v Praze)

Francie a cukrovarnický průmysl v 21. století
France and Sugar Industry in 21st Century


The article aims to briefly present France’s path to becoming the world’s top beet sugar producer. The text seeks an answer to the development of the French sugar industry, especially in recent years. France has been making its way among the leading beet sugar producers since the beginning of the 19th century. After the Industrial Revolution, the 1950s and 1960s were crucial for the country, when sugar institutions were established. Although France is currently still one of the largest producers of beet sugar in the world, the deepening crisis of the European beet and sugar industry, which began in 2017, has not left it unscathed. As a result the country faces the closure of sugar factories or a reduction in the number of beet fields. On the contrary, a positive trend is evident in the efforts to strengthen the organic beet sugar production sector, in which France lags behind other European countries.

Key words: agriculture, France, sugar, sugar beet, sugar industry, sugar industrial groups.


Článek si klade za cíl stručně představit cestu Francie k pozici světového top producenta řepného cukru. Text hledá odpověď na to, jaký je vývoj francouzského cukrovarnického průmyslu, a to zejména v posledních letech. Cestu mezi přední výrobce řepného cukru si Francie klestí od počátku 19. stol. Po průmyslové revoluci byla pro zemi zásadní 50. a 60. léta 20. stol., kdy vznikly významné cukrovarnické instituce. Přestože je Francie momentálně stále jedním z největších producentů řepného cukru na světě, prohlubující se krize evropského řepařského a cukrovarnického průmyslu s počátky v roce 2017 se jí nevyhnula. Země tak v důsledku čelí uzavírání cukrovarů či snižování plochy řepných polí. Naopak pozitivní tendence je patrná ve snahách posílit sektor produkce řepného biocukru, v němž oproti jiným evropským zemím Francie zaostává.

Klíčová slova: zemědělství, Francie, cukr, cukrová řepa, cukrovarnický průmysl, cukrovarnické skupiny.


Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (12): 412-418.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz