HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PIKHART Zdeněk1, PIKHARTOVÁ Šárka2
(1Unicorn Research Center, Unicorn University, Praha; 2Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta)

Spotřeba cukru v indexu spotřebitelských cen
Sugar Consumption in the Index of Consumer Prices


Sugar can be seen as a fundamental commodity needed across the food industry and also in households for actual preparation of food. It is sugar purchased directly by households that is the subject of this paper, which aims to analyse sugar consumption within the consumer price index. Attention is paid to comparing the price development of the commodity in Czechia and neighbouring economies using both correlation and graphical analysis. This is followed by a comparison of the weight of sugar consumption by households within the consumer basket, including the evolution over time comparing the given countries. Finally, the relationship between sugar prices and its substitutes and complements is assessed using data from the Czech Republic and whether it is consistent with microeconomic theory.

Key words: sugar, household consumption, index of consumer prices.


Cukr lze považovat za základní surovinu potřebnou napříč potravinářským průmyslem i v domácnostech pro vlastní přípravu pokrmů. Právě cukr nakupovaný přímo domácnostmi je předmětem článku, jehož cílem je analýza spotřeby cukru v rámci indexu spotřebitelských cen. Pozornost je věnována komparaci vývoje ceny komodity v Česku a sousedních ekonomikách pomocí korelační i grafické analýzy. Následuje porovnání váhy spotřeby cukru domácnostmi v rámci spotřebitelského koše včetně vývoje v čase mezi uvedenými zeměmi. Závěrem je zhodnocen vztah mezi cenami cukru a jeho substituty i komplementy na příkladu dat z Česka, a zdali je ve shodě se mikroekonomickou teorií.

Klíčová slova: cukr, spotřeba domácností, index spotřebitelských cen.

Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (5–6): 220-223.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz