HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VESELÁ Kamila
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Obchod s řepným cukrem ve skupině V4
Beet Sugar Trade in V4 Countries


The Czech Republic belongs to the group of countries called the Visegrad Group together with Poland, Slovakia, and Hungary. Mutual foreign trade is very important for these economies; for Czechia it comprises more than 15% of total foreign trade. The Czech Republic has long been a country with stable production and consumption of beet sugar. The aim of this text was to analyze the foreign trade in beet sugar among Czechia and the remaining V4 countries. The research has shown that Czechia is a net importer in beet sugar trade among these economies and (with the exceptions of 2000 and 2010) realizes a comparative disadvantage from mutual trade.

Key words: export, import, comparative advantage, beet sugar, Visegrad group, foreign trade.


Česká republika patří do skupiny zemí tzv. Visegrádské skupiny („Visegrádské čtyřky“) spolu s Polskem, Slovenskem a Maďarskem. Vzájemný zahraniční obchod je pro ekonomiku důležitý, pro Česko znamená více než 15 % celkového zahraničního obchodu. Česko patří dlouhodobě mezi země se stabilní produkcí i spotřebou řepného cukru. Cílem přeloženého textu bylo analyzovat zahraniční obchod s řepným cukrem mezi Českou republikou a zbylými zeměmi V4. Výzkum prokázal, že Česko v obchodu s řepným cukrem mezi těmito ekonomikami je čistým dovozcem a až na výjimky (v roce 2000 a 2010) realizuje komparativní nevýhodu ze vzájemného obchodu.

Klíčová slova: export, import, odhalená komparativní výhoda, řepný cukr, Visegrádská skupina, zahraniční obchod.

Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (4): 160-164.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz