HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HRUDOVÁ Eva1, JUROCH Jan2, SVOBODOVÁ Eva3, BALEK Jan1,3
(1Mendelova univerzita v Brně; 2Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Brno; 3CzechGlobe, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Brno)

Současné možnosti a limity využití predikce výskytu můrovitých na cukrovce v podmínkách Česka
Current Possibilities and Limits of Using Noctuidae Species Occurrence Prediction on Sugar Beet in Conditions of Czechia


Moths: Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758), Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775), Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758), Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758), Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) and Autographa gamma (Linnaeus, 1758) are members of the Noctuidae family, whose caterpillars cause significant damage to agricultural crops, although locally and irregularly. Prediction of harmfulness is difficult, despite the fact that the flight period of adults is monitored using light traps and the values of the lower developmental threshold and sum of effective temperatures (SET) are known. Data analysis from the years 2010–2020 revealed that using SET is, due to the course of the weather in the monitored period, problematic.

Key words: moths – Agrotis exclamationis, Agrotis segetum, Xestia c-nigrum, Lacanobia oleracea, Mamestra brassicae, Autographa gamma, sugar beet, light traps, sum od effective temperatures, prediction.


Osenice vykřičníková Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758), o. polní Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775), o. černé C Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758), můra kapustová Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758), m. zelná Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758) a kovolesklec gama Autographa gamma (Linnaeus, 1758) jsou příslušníky čeledi můrovitých (Noctuidae), jejichž housenky mohou působit významné škody na zemědělských plodinách. Tyto druhy působí větší škody lokálně a nepravidelně. Predikce škodlivosti je obtížná, a to i přes to, že nálet dospělců je monitorován pomocí světelných lapačů a jsou známy hodnoty spodních prahů vývoje (SPV) i sumy efektivních teplot (SET). Analýzou dat z let 2010–2020 bylo zjištěno, že využití SET je, vzhledem k průběhu počasí ve sledovaném období, problematické.

Klíčová slova: můrovití – Agrotis exclamationis, Agrotis segetum, Xestia c-nigrum, Lacanobia oleracea, Mamestra brassicae, Autographa gamma, cukrová řepa, světelné lapače, suma efektivních teplot, predikce.

Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (3): 106–110.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz