HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MUŠKA František1, ROŽNOVSKÝ Jaroslav2, MUŠKA Antonín ml., MUŠKOVÁ Anna; ŠICHAN Zdeněk3
(1Komora zemědělských poradců ČR; 2Český hydrometeorologický ústav; Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity; 3Manetech, a.s.)

Škodlivé výskyty zavíječe řepného (Loxostege sticticalis) na řepě na území České republiky
Harmful Occurrences of Beet Webworm (Loxostege sticticalis) on Beet in Czech Republic


The beet webworm is a pest that only rarely causes economically significant damage in the Czech Republic. Only the years with calamitous occurrences of approximately 1890, 1921 and 1975 are documented. However, it causes significant damage in Eastern Europe, particularly in Ukraine and Russia. Its occurrence is also reported in North America. Due to its irregular occurrence, reliable prognosis and treatment signalling is not currently available.
Comparison of weather patterns in calamitous years with years without occurrence has not shown any links. Calamitous years do not show exceptional weather patterns, whereas years without calamitous occurrence overwhelmingly show temperature and rainfall conditions suitable for the beet webworm. According to estimates of the evolution of our climate, it cannot be stated that the occurrence of the beet webworm will be more frequent or vice versa.

Key words: sugar beet, fodder beet, damage, beet webworm.


Zavíječ řepný je v České republice škůdcem, který zde hospodářsky významné škody způsobuje zcela výjimečně. Doloženy jsou pouze roky s kalamitním výskytem přibližně 1890, 1921 a 1975. Naopak ve východní Evropě, zejména na Ukrajině a v Rusku, způsobuje významné škody. Jeho výskyty jsou uváděny také v Severní Americe. Vzhledem k jeho nepravidelnému výskytu není v současnosti k dispozici spolehlivá prognóza a signalizace ošetření.
Ze srovnání průběhu počasí v kalamitních letech s lety bez výskytu nevyplynuly vazby. Roky s kalamitním výskytem nevykazují mimořádné projevy počasí, naopak roky bez výskytu v převážné většině vykazují teplotní i srážkové poměry vhodné pro výskyt zavíječe řepného. Podle odhadů vývoje našeho podnebí nelze jednoznačně uvést, že výskyty zavíječe budou častější či naopak.

Klíčová slova: cukrová řepa, krmná řepa, poškození, zavíječ řepný.

Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (5–6): 198-203.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz