HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT


Seznam doporučených odrůd cukrové řepy pro rok 2022
List of Recommended Sugar Beet Varieties in Czech Republic for 2022


The total of 32 sugar beet varieties were added to the list of recommended varieties in 2021. The trials were based on 10 locations and used primarily seed treated with the Cruiser Force insecticide. The spring months were very cold, with good rainfall in June and August and warm and dry September and October. The average beet yield was 5 t/ha lower than in 2020 and average sugar content was 2 percentage points higher (19%).
The list of recommended sugar beet varieties is published every year by the Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture (ÚKZÚZ) commissioned by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic. Those who take part in the process are Sugar Beet Growers Associations, sugar companies and seed firms. The varieties are divided and evaluated according to their tolerance. The overall indicator, the INDEX, expresses parameters of a variety in relation to the average of the whole tested assortment on a relative scale. The list of recommended varieties includes not only one-year results, but also the results of two and three-year tests.

Key words: sugar beet, varieties, testing.


V roce 2021 bylo do Seznamu doporučených odrůd zařazeno 32 odrůd cukrové řepy. Pokusy byly založeny na 10 lokalitách a bylo použito výhradně osivo namořené insekticidem Cruiser Force. Jarní měsíce byly velmi chladné, červen a srpen s dostatkem srážek, v září a říjnu bylo počasí teplé, suché. Průměrný výnos řepy byl v průměru o 5 t/ha nižší než v roce 2020 a průměrná cukernatost naopak o 2 procentní body vyšší (19 %).
Seznam doporučených odrůd zveřejňuje každý rok ÚKZÚZ na základě pověření Ministerstva zemědělství ČR. Na spolupráci se podílejí Svazy pěstitelů cukrovky, cukrovarnické společnosti a osivářské firmy. Odrůdy jsou do tabulek rozděleny podle tolerance a tak i hodnoceny. Souhrnným ukazatelem, vyjadřujícím parametry odrůdy k průměru celého zkoušeného sortimentu v relativních hodnotách, je INDEX. Seznam doporučených odrůd uvádí nejenom výsledky jednoleté, ale i z dvouletého a tříletého zkoušení.

Klíčová slova: cukrová řepa, odrůdy, zkoušení.

Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (1): 9–17.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz