HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

DVOŘÁK Marek, SMUTKA Luboš, PULKRÁBEK Josef
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

České cukrovarnické společnosti v procesu transformace Evropského trhu s cukrem
Czech Sugar Factories in Process of Transformation of European Sugar Market


The paper evaluates Czech sugar companies in the process of transformation and abolition of quotas on the European sugar market. The assessment focuses on payment behaviour, financial health and condition. Sugar companies in the Czech Republic had a low probability of bankruptcy before the beginning of 2019 and subsequently in 2020, and good payment morale towards their customers; they were financially stable. A deterioration in financial stability and an increase in the probability of companies going bankrupt would cause a deterioration in the sector’s rating and change the sugar market significantly. There is a high probability of maintaining sugar production at least at current levels and maintaining financial health, solvency and discipline in the period ahead.

Key words: sugar factory, financial health, financial condition, profitability, transformation, iTRADE, bankruptcy risk, solvency.


Článek hodnotí české cukrovarnické společnosti v procesu transformace a zrušení kvót na evropském trhu s cukrem. Hodnoceno je platební chování, finanční zdraví a kondice. Cukrovarnické společnosti v Česku měly před začátkem roku 2019 a následně v roce 2020 malou pravděpodobnost bankrotu, dobrou platební morálku vůči svým odběratelům. Jednalo se o finančně stabilní subjekty. Zhoršení finanční stability a nárust pravděpodobnosti bankrotu společností působí zhoršení hodnocení odvětví a výrazné změny na trhu s cukrem. V následujícím období existuje vysoká pravděpodobnost udržení výroby cukru na aspoň stávající úrovni, udržení finančního zdraví, platební schopnosti a disciplíny.

Klíčová slova: cukrovarnická společnost, finanční zdraví, finanční kondice, rentabilita, transformace, iTRADE, riziko bankrotu, platební schopnost.

Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (2): 73–80.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz