HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

GILLAROVÁ Simona, HENKE Svatopluk, BUBNÍK Zdeněk, KADLEC Pavel
(Ústav sacharidů a cereálií, VŠCHT Praha)

Separace sacharidů kontinuální SMB chromatografií (část 1.)
Carbohydrate Separation Using Continuous SMB Chromatography (Part 1)


This article presents a literature review of works dealing with SMB chromatography. Trends and current applications of continuous SMB chromatography of carbohydrates are summarized. The procedure is particularly aimed at separation of mixtures of carbohydrates, mono- and oligosaccharides – glucose, fructose, galactose, mannose, sucrose, lactose and others, their isolation and purification as well as the production of fructose syrup.

Key words: continuous SMB chromatography; separation; isolation; carbohydrates.


V článku je zpracován literární přehled prací zabývajících se SMB chromatografií. Jsou shrnuty trendy a aktuální aplikace kontinuálního SMB chromatografického procesu při separaci sacharidů. Tento postup je využívám při dělení monosacharidů a oligosacharidů – glukosy, fruktosy, galaktosy, mannosy, sacharosy, laktosy aj., jejich izolaci a purifikaci i při výrobě fruktosového sirupu.

Klíčová slova: kontinuální SMB chromatografie, separace, izolace, sacharidy.


Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (7–8): 281-285.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz