HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMOLÍK Josef1, MELEHANYCH Hanna2
(1Mendelova univerzita v Brně; 2Užhorodská národní univerzita, Ukrajina)

Produkce cukru v Bělorusku: trendy a problémy
Sugar Production in Belarus: Trends and Problems


Sugar beet and the sugar industry have been an important part of the Belarusian national economy. This article briefly introduces the history of sugar beet growing in Belarus, its export problems in the context of the political regime as well as trends in sugar beet growing after 2000. It also presents important Belarusian sugar factories and their efforts to modernize production.

Key words: sugar, agriculture, Belarus, modernisation, trends.


Cukrová řepa a cukrovarnický průmysl jsou významnou součástí běloruského národního hospodářství. Tento článek stručně představuje historii pěstování cukrové řepy v zemi, jeho exportní problémy v kontextu politického režimu v Bělorusku, ale i trendy v pěstování cukrové řepy po roce 2000. Představeny byly významné běloruské cukrovary a jejich snahy o modernizaci výroby.

Klíčová slova: cukr, zemědělství, Bělorusko, modernizace, trendy.

Listy cukrov. řepař., 138, 2022 (1): 32–36.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz