HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

FIŠER František

Jak zvládnout další zaplevelení porostů cukrovky po první aplikaci herbicidů
How to handle further weed infestation of sugar beet stand after the first application of herbicides


To maintain the sugar beet stand uninfested, it is necessary, after the first application of herbicides (T1), to choose a second (T2) and a third spray (T3) accordingly to the occurrence of individual weed species regarding the growth phase of sugar beet. In the case of outgrown weed it is necessary to complement the third application by further treatment. The article mentions examples of dosages and combinations of herbicides for given times of application. Using appropriate effective substances in proper doses guarantees high herbicide efficacy and is an important factor in promising high yield and quality of sugar beet crop.

Key words: herbicides, weed control, weed biology, second (T2) and third spray (T3), outgrown weeds.

Pro udržení nezapleveleného porostu cukrovky je třeba po první aplikaci herbicidů (T1) podle výskytu konkrétních plevelných druhů s ohledem na růstovou fázi cukrovky správně zvolit druhý (T2) a třetí postřik (T3). Při výskytu přerostlých plevelů je třeba třetí aplikaci doplnit dalším ošetřením. V článku jsou uvedeny příklady dávek a kombinací herbicidů pro dané aplikační temíny. Použití vhodných účinných látek herbicidů v příslušných dávkách je zárukou vysoké herbicidní účinnosti a je předpokladem vysokého výnosu a kvality sklizně cukrovky.

Klíčová slova: hubení plevelů, herbicidy, biologie plevelů, druhý (T2) a třetí (T3) aplikace herbicidů, přerostlé plevele.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (5/6): 154–156.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz