HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KRUPIČKA Josef, HANOUSEK Blahoslav   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Technické parametry průmyslových hnojiv ledek amonný, Synferta N-17, N-22, P a močovina
Technical parameters of the commercial fertilizer ammonium nitrate, Synferta N-17, N-22, P and urea


Physical properties of commercial fertilizers play an important role from the point of view of precise application. Granulometric evaluation is usually performed by sieve separation according to the ČSN 01 50 30 standard. The main subject of this article is the presentation of separation results when vertical airflow is used.

Key words: commercial fertilizers, granulometric evaluation, airflow sorting.

Z hlediska precizní aplikace granulovaných průmyslových hnojiv mají významnou roli jejich fyzikální vlastnosti a granulometrické složení, které se určuje podle ČSN 01 50 30 soustavou sít. Článek shrnuje výsledky granulometrických rozborů hnojiv Synferta N-17, N-22, P, ledek amonný a močovina s využitím vertikálnho proudu vzduchu laboratorní třídičky. Jsou uvedeny relativní četnosti hmotnostních skupin pro užitá množství vzduchu při měření vzorků uvedených hnojiv. Jsou uvedeny také střední hodnoty a směrodatné odchylky kritických rychlostí pro vzorky hnojiv a jejich nejvýznamnějších velikostních skupin granulí.

Klíčová slova: průmyslová hnojiva, granulometrické složení, vzduchový proud.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (7/8): 224–226.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz