HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HRAUŠKA František, KREJCAR Zdeněk   (Sumi Agro Czech s.r.o.

Škodlivé výskyty rýhonosce řepného na cukrové a krmné řepě na území České republiky – historický přehled do roku 2005
Damaging presence of beetroot weevil on sugar beet and fodder beet in the Czech Republic – historical summary until 2005


For several years in some areas of the Czech Republic, the beetroot weevil (Bothynoderes punctiventris) was a serious pest in sugar beet and fodder beet, especially in the Middle and South Moravian regions. This study summarizes a historical survey of sugar beet presence and damages until the year 2005. One of the main problems of successful protection against this pest is a missing registration of suitable and useful insecticides for this indication; a possible solution should be the registration as a minor use.

Key words: sugar beet, fodder beet, damage, beetroot weevil, Bothynoderes punctiventris.

Rýhonosec řepný patřil v určitých letech mezi vážné škůdce na cukrové a krmné řepě v některých lokalitách, obzvláště v regionech střední a jižní Moravy. Článek shrnuje údaje z historického monitorování jeho výskytu a škod působených na cukrové řepě do roku 2005. Úspěšné ochraně brání především to, že v současnosti není povolen vhodný učinný insekticid proti tomuto škůdci. Registrace v rámci minoritního použití může být možným řešením.

Klíčová slova: cukrová řepa, krmná řepa, poškození, rýhonosec řepný.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (12): 348–350.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz