HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, HOLEC Josef, ANDR Jiří   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR:
Rukev obecná – Rorippa sylvestris (L.) BESSER

Biology and control of another important weeds of the Czech Republic:
Creeping yellow-cress – Rorippa sylvestris (L.) BESSER


Rorippa sylvestris occurs nearly in the whole area of the Czech Republic. Even though it prefers habitats with higher soil moisture, this species can act as a weed also in drier locations. This weed can spread both vegetatively and generatively, with vegetative way being more important on arable land. It infests mostly root crops and vegetables. In stands of these crops patch es of R. sylvestris can reduce the crop yield significantly. During the last years, the species has been spreading through arable fields due to reduced tillage and the increase of winter oilseed rape sowing area. R. sylvestris is relati-vely sensitive to commonly used herbicides but it regenerates easily after the application. Good efficacy can be obtained by using MCPA and 2,4-D and the majority of sulphonylureas. In oilseed rape, R. sylvestris can be hardly controlled by selective herbicides because of its perennial character and also its relationship with the crop.

Key words: Creeping yellow-cress, Rorippa sylvestris, weed biology, herbicide, weed control.

Rukev obecná se vyskytuje téměř na celém území ČR. Přestože preferuje vlhčí stanoviště uplatňuje se jako plevel i v sušších lokalitách. Rozmnožuje se generativně i vegetativně, na orné půdě převládá rozmnožování vegetativní. Zapleveluje především okopaniny a zeleniny, kde její bohatá ohniska mohou výrazným způsobem snížit výnos. Za jejím větším rozšířením v posledních letech stojí snížená intenzita zpracování půdy a rozšíření ploch ozimé řepky. Přestože je rukev obecná k herbicidům relativně citlivá, snadno regeneruje. Dobrou účinnost vykazují růstové herbicidy MCPA a 2,4-D a většina sulfonylmočovin. V ozimé řepce je rukev obecná vzhledem k příbuznosti a vytrvalému charakteru téměř nezasažitelná selektivními herbicidy.

Klíčová slova: rukev obecná, Rorippa sylvestris, biologie plevelů, herbicidy, hubení plevelů. 

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (9/10): 267–269.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz