HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMUTNÝ Vlastislav

Galerie významných cukrovarníků: Ing. Vilém Faber
Gallery of prominent sugar experts: Ing. Vilém Faber


Vilém Faber was born on 4th January 1895. During the First World War, he served as a soldier: first in the Austro-Hungarian army and then in the Czechoslovakian one. In 1922 he graduated from the German technical university in Brno, after which he worked in a sugar factory in Rosice u Brna and then in another one in Žleby. After this sugar factory was closed in 1929, he worked in another one in Wissington in England (which was by then a property of Škoda Plzeň) till 1932. He spent another year in Argentina, in the sugar factory of Cuyo. In 1934 he was helping to establish a sugar factory in the Turkish city of Turhal. After he returned to his homeland he worked in a sugar factory in Slatiňany, first as an adjunct and then as a technical administrator. As a commissioned officer of the Czechoslovakian army he enrolled in the active military service; during the occupation he returned to the sugar factory of Slatiňany. After the communist subversion of 1948 he couldn’t continue to work in Slatiňany because of his former social status; he thus worked in a sugar factory in Chrudim. In 1951 he went to Homs in Syria to help establishing another sugar factory. There he then spent ten years as a lead technologist. Even after his retirement he still worked, he spent some time in other Syrian sugar factories, the last of which was El Ghab in Jisser A-Shoghour. In his 75 years he worked as a translator for the french company Chambon during the process of building the sugar factory in Hrochův Týnec. Ing. Vilém Faber not only excelled in his technological knowledge, but also was a great speaker of foreign languages: he was born in a Czech-German family and besides these two languages he also spoke Spanish, English and French. He retired in 80 years of age and died on 8th March 1982.


Vilém Faber se narodil 4. 1. 1895. Po vojenské službě v rakousko-uherské armádě v době 1. sv. války a poté i v armádě československé vystudoval v roce 1922 chemii na Německé vysoké škole technické v Brně. Nastoupil do cukrovaru v Rosicích u Brna a po roce do cukrovaru Žleby. Po uzavření tohoto cukrovaru v roce 1929 pracoval do roku 1932 v cukrovaru Wissington v Anglii (patřícím tehdy firmě Škoda Plzeň), poté rok v Argentině, v cukrovaru Cuyo. V roce 1934 pomáhal při rozběhu cukrovaru v tureckém Turhalu. Po návratu do vlasti pracoval v cukrovaru ve Slatiňanech jako adjunkt a později technický správce. Jako důstojník čs. armády nastoupil při mobilizaci v roce 1938 do činné služby, v době okupace se vrátil do slatiňanského cukrovaru. Po komunistickém převratu v roce 1948 nemohl pro svůj třídní původ i dřívější práci dále ve Slatiňanech pracovat, nastupil tedy do cukrovaru v Chrudimi. V roce 1951 odjel uvádět do provozu syrský cukrovar v Homsu, kde strávil následujících deset let jako vedoucí technolog. I po odchodu do důchodu dále pracoval, absolvoval ještě několik pobytů v různých syrských cukrovarech, naposledy v cukrovaru El Ghab ve městě Jisser A-Shoghour. Ve svých 75 letech ještě znovu nastoupil do práce jako tlumočník pro francouzskou firmu Chambon při výstavbě cukrovaru v Hrochově Týnci. Kromě odborných znalostí cukrovarnického oboru byla ing. Vilému Farberovi pomocí velmi dobrá znalost cizích jazyků. Pocházel z česko-německého manželství, kromě obou řečí rodičů hovořil anglicky, francouzsky a španělsky. Pracovní aktivity definitivně ukončil ve svých osmdesáti letech, zemřel 8. 3. 1982.


Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (9/10): 286–290.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz