HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KOLÁŘ Martin, HAVLÍK Luboš   (Muzeum a společenské centrum Dobrovice, o. p. s.)

V Dobrovici na Mladoboleslavsku vzniká Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice
In the city Dobrovice, a Museum of sugar industry, distillery industry, sugar beet growing and the city of Dobrovice is being established


Sugar producers decided pick up on the best of tradition of czech sugar industry and they build up in Dobrovice Museum of sugar industry, distillery industry, sugar beet growing and city Dobrovice. Museum rise in premises of unused cultural historic landmark – service court from 16th century. In the court are extant significant relics of renaissance architecture, later enriched rather baroque and classicism additional buil-dings. Reconstruction of the premises, which begun in September 2008, is under strict supervision of monument preservation and will be finished in May 2010. The Museum will offer four expositions. The main exposition, which will be dedicated to sugar industry, is focused on history of sugar production in czech countries. Another parts of exposition will be dedicated to distillery industry, sugar beet growing and city Dobrovice. The Museum is under the auspices of not-for-profit organisation Muzeum a  společenské centrum Dobrovice, which was found by city Dobrovice and sugar beet producer Cukrovary a lihovary TTD, Inc. This company will for attractivity increase cooperate with carload of institutions, for example with National technical museum in Prague.


Cukrovarníci z Dobrovice se rozhodli navázat na to nejlepší z tradice českého cukrovarnictví a budují v Dobrovici Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice. Muzeum vzniká v prostorách nevyužívané kulturní nemovité památky hospodářského dvora, která pochází z 2. poloviny 16. století. Ve dvoře jsou dochované významné pozůstatky renesanční stavební etapy, později obohacené o barokní a klasicistní přístavby. Rekonstrukce areálu probíhá pod přísným dohledem památkářů od září 2008 a bude dokončena v květnu 2010. Muzeum nabídne celkem čtyři expozice. Tou stěžejní bude část věnovaná cukrovarnictví, která se zaměří na historii výroby cukru v českých zemích. Dalšími částmi budou expozice věnovaná lihovarnictví, řepařství a expozice města Dobrovice. Muzeum má pod patronací obecně prospěšná společnost Muzeum a společenské centrum Dobrovice, kterou založily město Dobrovice a společnost TTD. Společnost pro zatraktivnění expozice navázala spolupráci s celou řadou institucí, například s Národním technickým muzeem v Praze.


Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (7/8): 238–244.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz