HL. STRÁNKA     HOME              < BACK      < ZPĚT

CANDRÁKOVÁ Eva, BUDAY Miroslav, SLAMKA Pavol, HANÁČKOVÁ Eva   (Slovenská poľnohospodárska univerzita)

Využitie biopreparátov pri pestovaní repy cukrovej
Utilization of Bio-preparations in the sugar beet growing


In the years 2003–2005, field experiment with sugar beet was established in maize production area. Bio-stimulators Trichomil and Beta-LIQ were applied on the varieties Terano and Swing. Their influence on the qualitative and quantitative parameters (sugar beet yield, digestion, raffinate yield, potassium value, sodium value and alpha-amino-nitrogen in the root beet) was researched. The results of trials have shown that influence of year on the root yield and raffinate was statistically significant. Similarly the year influenced also the production of the molasses-formation substances. Trichomil and Beta-LIQ positively affected increase of the root yield, raffinate and especially polarizing sugar but effect was statistically non-significant. Preparations Trichomil and Beta-LIQ in interaction with the year and variety affected value of potassium, sodium and alpha-amino-nitrogen. Increases were observed especially after Trichomil application. Preparation Beta-LIQ achieved higher sodium value in the sugar beet roots.

Key words: sugar beet, bio-preparations, yield, sugar content, raffinate.

V rokoch 2003–2005 bol v kukuričnej výrobnej oblasti založený poľný pokus s pestovaním repy cukrovej, v ktorom sa pri odrodách Terano a Swing aplikovali biostimulátory Trichomil a Beta-LIQ. Skúmal sa ich účinok na kvantitatívne a kvalitatívne parametre (úroda buliev repy cukrovej, obsah cukru, výťažnosť bieleho cukru, obsah draslíka, sodíka a alfa-aminodusíka v buľvách repy). Z výsledkov pokusu vyplynulo, že úroda buliev a výťažnosť bieleho cukru bola štatisticky preukazne ovplyvnená ročníkom. Podobne ročník pôsobil aj na tvorbu melasotvorných látok. Prípravky Trichomil a Beta-LIQ pozitívne vplývali na zvýšenie úrody buliev, výťažnosť bieleho cukru a najmä polarizačného cukru, ale štatisticky nepreukazne. Prípravky Trichomil a Beta-LIQ v interakcii s ročníkom a odrodou ovplyvnili obsah K, Na a alfa-aminodusíka. K zvýšeniu došlo najmä po aplikácii prípravku Trichomil. Prípravok Beta-LIQ pôsobil na zvýšenie obsahu sodíka v buľvách repy cukrovej.

Klúčová slova: cukrová repa, biostimulátory, úroda, obsah cukru, výťažnosť bieleho cukru, obsah draslíka, sodíka a alfa-aminodusíka.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (2): 52–57.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz