HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MIKULKA Jan, KORČÁKOVÁ Marta   (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně)

Metody regulace kamyšníků v cukrovce
Control of Bolboschoenus sp. in sugar beet


In experiments we have study biological characteristics of Bolboschoenus sp., production of seeds, tubers and production of biomass. In small experiments we tested herbicides Fusilade Super, Agil 100 EC, Targa Super 5 EC and Pantera 40 EC. Regeneration of Bolboschoenus was observed during vegetation period sugar beet.

Key words: Bolboschoenus sp., biology, control, sugar beet.

V pokusech byla sledovány biologické vlastnosti kamyšníků, jejich reprodukční schopnost, produkce semen, hlízek a tvorba biomasy. Sledován byl účinek vybraných herbicidů Fusilade Super, Agil 100 EC, Targa Super 5 EC a Pantera 40 EC na tyto plevele. Byla popsána regenerace rostlin plevelů v průběhu vegetace řepy cukrové.

Klíčová slova: Bolboschoenus sp., biologie, regulace, řepa cukrová.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (5/6): 160–163.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz