HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

GEBLER Jaroslav  (VUC Praha, a. s.),   KOŽNAROVÁ Věra  (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Zpráva o cukrovarnické kampani 2008/09 v České republice
Report on the sugar campaign 2008/09 in the Czech Republic


The sugar campaign 2008/09 was characterized by a high technological quality of the processed beet and excellent climatic conditions throught the growing and treatment season. The average sugar content has surpassed 17.98 % in the Czech Republic. A total of 2.565 millions of ton of beet (only for sugar) were processed with an average yield of 58.3 t/ha of sugar beet and 10.52 t/ha of polarisation sugar. The total processing time of sugar beet was 102.5 days, and the total production of white sugar from beet was 414.7 kt. Seven sugar factories were operating in the Czech Republic during the past sugar campaign, the total capacity was 37 210 tons per day while one of the factories had surprassed 14 332 tons in a single day. The data confirm the fact that the Czech Republic with a 200 year tradition of sugar beet production is amongst the leading sugar producers in the European Union. In the Czech Republic be produced of the agroethanol (E85) too from the beet in company TTD Dobrovice. The information about new investment actions befor last season in Czech factories is in this article.

Key words: Czech Republic, sugar campaign, sugar beet, sugar yield, sugar contents, treatment, capacity, campaign data, sugar production, bioethanol.

Řepná kampaň 2008/09 byla charakterizována vynikající technologickou kvalitou zpracovávané řepy. Tomu výrazně napomohly příznivé klimatické podmínky během vegetačního i zpracovatelského období. Celostátní průměr cukernatosti byl podstatně vyšší než v předchozí kampani – dosáhl průměrné hodnoty 17,98 %. Celková doba kampaně byla 102,5 dne, množství vyrobeného cukru ze řepy bylo 414,7 kt v hodnotě bílého cukru. Z hlediska výrobní kapacity se však zatím podařilo jen jednomu cukrovaru překonat hodnotu standardního denního zpracování řepy 14 330 t, celková skutečná zpracovatelská kapacita v ČR představuje 37 213 t/d ř. V kampani bylo v provozu sedm závodů. Intenzivní i extenzivní veličiny dosáhly v převážné většině hodnot ještě příznivějších, než v předchozích kampaních, což svědčí o faktu, že ČR představuje kvalitního výrobce cukrovky i cukru v EU. V roce 2008/09 byly v cukrovarech ČR investiční akce zaměřeny především na zlepšení ekologie, technologie a zefektivnění výroby bioetanolu ze řepy.

Klíčová slova: Česká republika, cukrovarnická kampaň, cukrová řepa, výnos cukru, cukernatost, ošetření, kapacita, kampaňová data, výroba cukru, bioetanol.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (4): 134–140.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz