HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HONSOVÁ Hana, BEČKA David, ŠTRANC Přemysl, BEČKOVÁ Lucie
(Česká zemědělská univerzita v Praze)


Obsah vybraných prvků v bulvách ekologicky pěstované krmné řepy a cukrovky
Content of chosen elements in organic fodder beet and sugar beet bulbs


Six fodder beet varieties were compared in three-year experiments at ecological area in Uhříněves (in 2005 and 2006 Lenka, Hako, Kostelecká Barres, Jamon, Monro, Starmon, in 2007 Bučanský žlutý válec site of Kostelecká Barres) and one sugar beet variety Merak (in 2005 and 2006). Content of calcium, phosphorus, magnesium, sodium and potassium were detected in dry matter. In comparison of the varieties the highest content of calcium had Lenka and sugar beet Merak, phosphorus Monro, Kostelecká Barres and Hako, sodium Kostelecká Barres and Lenka, potassium Lenka and Kostelecká Barres and magnesium sugar beet Merak.

Key words: fodder beet, varieties, ecological farming, content of elements.

Na ekologické ploše v Uhříněvsi bylo v tříletých pokusech porovnáváno šest odrůd krmné řepy (v roce 2005 a 2006 Lenka, Hako, Kostelecká Barres, Jamon, Monro, Starmon a cukrovka Merak, v roce 2007 Bučanský žlutý válec místo Kostelecké Barres) a jedna odrůda cukrové řepy Merak v letech 2005 a 2006. Byl stanoven obsah vápníku, fosforu, hořčíku, sodíku a draslíku v sušině bulev. Mezi jednotlivými ročníky pěstování i mezi odrůdami byly zjištěny významné rozdíly. V porovnání odrůd nejvyšší obsah vápníku měla Lenka a cukrovka Merak, fosforu Monro, Kostelecká Barres a Hako, sodíku Kostelecká Barres a Lenka, draslíku Lenka a Kostelecká Barres a hořčíku cukrovka Merak.

Klíčová slova: krmná řepa, odrůdy, ekologické pěstování, obsah prvků. 

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (11): 317–319.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz