HL. STRÁNKA     HOME              < BACK      < ZPĚT

SCHWEITZER Christian   (BSE Engineering Leipzig, Germany)

Změny v cukrovarnickém průmyslu a ekonomické perspektivy pro průmysl a zemědělství
The revolution in the sugar industry and economic perspectives for industry and agriculture


The restructuralization of the sugar industry in the European Union and the upcoming end of the validity of sugar market organization compels the industry to find new ways. The production of bioethanol from sugar beet connected with sugar production appears as a favorable possibility. The article summarizes the situation in sugar industry and compares the opportunities and advantages of various biofuel kinds. For comparison, it mentions the situation of bioethanol production in Brazil, compares the energetic potential of agricultural crop kinds, and also the economics of their production. The production of bioethanol from sugar beet, if supported by legislature, is an auspicious way for European growers and sugar factories, and is already happening in various places.

Key words: sugar beet, sugar production, reform of European sugar market organization, biofuels production, bioethanol.

Restrukturalizace cukrovarnického průmyslu v Evropské unii a blížící se konec platnosti cukerního pořádku nutí průmysl hledat nové cesty. Výroba bioetanolu z cukrové řepy spojená s výrobou cukru se jeví jako výhodná možnost. Článek shrnuje situaci v cukrovarnickém průmyslu a porovnává možnosti a výhody různých druhů biopaliv, pro srovnání uvádí situaci s produkcí bioetanolu v Brazílii, porovnává energetický potenciál zemědělských plodin i ekonomiku jejich produkce. Výroba bioetanolu z cukrovky, má-li podporu v legislativě, je nadějnou cestou pro evropské pěstitele i cukrovary, jak se již dnes na mnoha místech děje.

Klúčová slova: cukrová řepa, výroba cukru, reforma SOTC, výroba biopaliv, bioetanol.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (2): 64–67.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz