HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

FIŠER František

První aplikace herbicidů při technologii pěstování cukrovky bez ruční práce
First herbicide application in the case of non-manual sugar beet growing


The technology of non-manual sugar-beet growing is currently impossible without the use of herbicides. A number of effective herbicide substances, that can be combined so that optimal impact on a spectrum of weeds present in the sugar beet stand is reached, is available. A sugar beet stand with a good growth prospect can be achieved if particular herbicides are properly used, or if they are combined as a tank-mix. The article maps recent changes in the spectrum of weed systems, and evaluates the effectivity of available herbicides on particular weed species.

Key words: herbicides, weed control, weed biology.

Technologie pěstování cukrovky bez ruční práce je v současné době bez použití herbicidů nemožná. Pro tuto technologii je dnes k dispozici řada účinných látek herbicidů, které se dají vzájemně kombinovat tak, aby bylo dosaženo optimální účinnosti na spektrum plevelů vyskytující se v porostu řepy. Při správném použití jednotlivých herbicidů, případně jejich kombinací jako tank-mix, lze docílít porostu řepy s předpokladem dobrého výnosu. Článek si všímá změn ve spektru plevelných společenstev v poslední době a hodnotí dostupné herbicidy z hlediska jejich účinnosti na jednotlivé plevelné druhy

Klíčová slova: herbicidy, plevel, hubení plevelů, biologie plevelů.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (4): 121–123.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz