HL. STRÁNKA     HOME              < BACK      < ZPĚT

HROMÁDKO Jan Hromádko, HROMÁDKO Jiří, MILER Petr, HÖNIG Vladimír, SCHWARZKOPF Michal
(Česká zemědělská univerzita v Praze, Ministerstvo životního prostředí)


Ekonomická analýza využití bioetanolu v zážehových motorech
Economic analyse of using bioethanol in positive ignition engine


The Article deal with economic analyze of bioethanol utilization as a fuel in spark ignition engine. Bioethanol is possible to use as an ingredient to gasoline according to ČSN EN 228 or exploit that in specially adjusted engines like high percentage mixture, the most frequently as ethanol 85 fuel called E85. This fuel consists of 85 % bioethanol and 15 % gasoline and can be combusted only in specially adjusted engines. Whereas its cost price is higher than fossil element price there is enhancement of mixed fuel. In order to reach the expansion in bioethanol exploitation as a fuel must exist economic incentives for decrease mixed fuel price. One of options how to gain that is decrease consumer tax of mineral oil by deduction of bioelement part. Aim of the contribution is determination fuel E85 price by inclusion whole rate of consumer tax and by use deduction consumer tax of bioelement part and by two prices of crude oil (50 USD per oil drum and 150 USD per oil drum).

Key words: petrol, bioethanol, production price, rate of excise duty, value of addition tax.

Článek se zabývá ekonomickou analýzou využití bioetanolu jako pohonné hmoty zážehových motorů. Bioetanol lze využít jednak jako příměs do automobilového benzinu v souladu s ČSN EN 228 nebo ho lze používat ve speciálně upravených motorech v podobě vysokoprocentních směsí, nejčastěji v podobě paliva ethanol 85 nazývaného E85. Toto palivo obsahuje 85 % bioetanolu a 15 % automobilového benzinu a může být spalováno pouze ve speciálně upravených motorech. Jelikož výrobní cena bioetanolu je vyšší než cena fosilní složky, dochází ke zdražení směsného paliva. Aby mohlo dojít k rozšíření ve využívání bioetanolu jako paliva musí existovat ekonomické stimuly sloužící ke snížení ceny směsného paliva. Jednou z možností jak tohoto dosáhnout je snížení spotřební daně z minerálních olejů odpočtem z podílu biosložky. Cílem příspěvku je stanovením ceny paliva E85 při započtení celé sazby spotřební daně a při uplatnění odpočtu spotřební daně z podílu biosložky, a to při dvou cenách ropy (50 USD za barel a 150 USD za barel).

Klíčová slova: automobilový benzin, bioetanol, výrobní cena, spotřební daň, daň z přidané hodnoty.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (3): 101–103.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz