HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HONSOVÁ Hana   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Obsah chlorofylu v listech ekologicky pěstované krmné řepy a cukrovky
Chlorophyll content in leaves of organic grown fodder beet and sugar beet


For two years (2006 and 2007) six fodder beet varieties (Lenka, Hako, Jamon, Monro, Starmon and in 2006 Kostelecká Barres, in 2007 Bučanský žlutý válec) and one sugar beet variety (Merak) and also seven technologies based on variety Monro were compared in experiments at ecological area at Research station in Prague-Uhříněves. Yield of roots and content of the chlorophyll were tested. For determination chlorophyll content in leaves mobile chlorophyll meter SPAD-502 was used. Influence of year and variety to chlorophyll content in leaves were discovered. In comparison of growing technologies the differences were not great. In average higher content of chlorophyll in leaves in 2007 corresponded with higher yield of roots. In comparison of sugar beet and fodder beet, sugar beet had higher content of chlorophyll in its leaves. From fodder beet varieties variety Lenka had for two years higher content of chlorophyll. The lowest chlorophyll content had varieties Hako and Monro.

Key words: sugar beet, fodder beet, varieties, technologies, chlorophyll.

Po dva roky (2006 a 2007) bylo na ekologické ploše Pokusné stanice v Praze-Uhříněvsi porovnáváno šest odrůd krmné řepy (Lenka, Hako, Jamon, Monro, Starmon plus v roce 2006 Kostelecká Barres, v roce 2007 Bučanský žlutý válec) a jedna odrůda cukrovky (Merak) a také sedm pěstitelských technologií založených s odrůdou Monro. Byl sledován obsah chlorofylu v listech a výnos bulev. Pro stanovení chlorofylu se používal přenosný chlorofylmetr SPAD-502. Obsah chlorofylu v listech ovlivňoval zejména ročník pěstování a odrůda. Pěstitelské technologie měly na obsah chlorofylu menší vliv. Vyšší průměrný obsah chlorofylu v listech v roce 2007 korespondoval s vyšším výnosem bulev v tomto roce. V porovnání krmné řepy a cukrovky byl zjištěn vyšší obsah chlorofylu v listech cukrovky. Z odrůd krmné řepy v obou letech vykazovala nadprůměrně vysoký obsah chlorofylu v listech Lenka. V odrůdovém pokusu měly nejnižší obsah chlorofylu v listech odrůdy Hako a Monro.

Klíčová slova: cukrovka, krmná řepa, odrůdy, pěstitelské technologie, chlorofyl.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (5/6): 177–179.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz