HL. STRÁNKA     HOME              < BACK      < ZPĚT

REINBERGR Oldřich   (Českomoravský cukrovarnický spolek a Svaz lihovarů ČR)

České cukrovarnictví a lihovarnictví v roce 2008
Czech Sugar and Distillery Industry in 2008


During the 2008/09 campaign sugar beet was cultivated on an area of 50 000 ha (29 % less then in 2004/05). With the withdrawal of Eastern Sugar, Czech Republic has lost a quota amounting to 102 000 t. It is certainly positive that in the ongoing sugar reform the sugar beet growers have not given up their supply rights. In fact there has even been no decrease in the production quotas on the side of currently active sugar beet companies. On the contrary, the sugar processors and growers have purchased a total of 20 070 t of additional quota. The Czech Republic has thus given the EU a clear sign that the sugar beet industry has finished its restructuralization and is ready to accept the new postreform conditions. Throughout the 2008/09 campaign, seven sugar factories of five distinct companies were active with average production capacity of 5 400 tonnes per day of sugar beet. A total of 2.56 million tonnes of beet was used to produce 414 tonnes of sugar.
The Union of Distilleries of the Czech Republic is an association of all Czech ethanol producers and it is a member of the European Union of Ethanol Producers (UEPA). Its goal is to defend the interests of the Czech distilleries. Contrary to the practice in neighbouring states, the production, distribution and enrichment of fuels by bioethanol is not subsidized in any way. As a result bioethanol is imported into the Czech Republic mainly from Brazil and Pakistan where the production costs are lower. The import of bioethanol to the Czech Republic has increased by more than 650 %.

Key words: Czech Republic, sugar campaign, sugar production, sugar beet, ethanol, bioethanol, sugar industry, distillery industry, sugar reform.

V kampani 2008/09 se cukrovka v ČR pěstovala na ploše 50 tis. ha (o 29 % menší, než v roce 2004/05). Odchodem společnosti Eastern Sugar přišla ČR o kvótu ve výši 102 tis. t. Pozitivní je, že se pěstitelé cukrovky nevzdali v rámci probíhající cukerní reformy svých dodávacích práv. K žádnému krácení produkčních kvót nedošlo ani ze strany současných cukrovarnických společností. Naopak společně cukrovary a pěstiteli byla nakoupena celá dodatečná kvóta cukru 20 070 t. Česká republika tak vyslala EU jasný signál o tom, že pěstování cukrovky a výroba cukru již dokončily restrukturalizaci a jsou připraveny na nové poreformní podmínky. V kampani 2008/09 pracovalo sedm cukrovarů pěti cukrovarnických společností s průměrnou zpracovatelskou kapacitou 5,4 tis. t/d řepy. Na výrobu cukru bylo zpracováno 2,56 mil. t řepy, vyrobeno bylo 414 tis. t cukru.
Svaz lihovarů ČR sdružuje všechny české výrobce lihu, je členem Unie evropských producentů lihu a dalších organizací. Jeho posláním je hájit zájmy českého lihovarnického průmyslu. Výroba, distribuce a přimíchávání bioetanolu do pohonných hmot nejsou žádným způsobem v ČR podporovány, na rozdíl od okolních států. Bioetanol je tak do ČR dovážen, především z Brazílie či Pákistánu, kde jsou výrobní náklady nižší. Dovoz bioetanolu do ČR vzrostl za rok o více než 650 %.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (3): 79–81.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz