HL. STRÁNKA     HOME              < BACK      < ZPĚT

HOLEC Josef, JURSÍK Miroslav, TYŠER Luděk   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Plevelné vikve (Viccia spp.)
Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Vetch species (Viccia spp.)


The majority of weedy species from the genus Vicia are annual, although some perennial species can act as weeds on arable land too. The seed production is not too high, ranges from several tens (Vicia hirsuta, V. tetrasperma, V. angustifolia) to hundreds (V. cracca, V. villosa). Ripen Vicia seeds show deep dormancy, which is slowly broken. Seeds are relatively large which enable them to germinate and emerge from deeper soil layers – many species emerge from the depth of 4–5 cm (V. villosa from layers even deeper than 6 cm). This is the main reason for lower efficacy of pre-emergent herbicide application. In post-emergent application, good efficacy is shown by herbicides from the group of growth regulators (e.g. clopyralid), sulphonylureas (e.g. tribenuron, iodosulfuron) etc.

Key words: Vicia spp., Vetch species, weed biology, herbicide, weed control.

Většina plevelných vikví jsou jednoleté druhy, ale jako plevele mohou působit i vytrvalé druhy. Produkce semen však nebývá vysoká, od několika desítek (vikev chlupatá, čtyřsemenná, úzkolistá) po několik set (v. huňatá, ptačí). Po dozrání jsou semena vikví silně dormantní, k odbourání dormance však nedochází hromadně. Vzhledem ke své velikosti vzcházejí semena vikví z větších hloubek, obvykle z 4–5 cm (u vikve huňaté i z více než 6 cm), což je hlavním důvodem nižší účinnosti preemergentních herbicidů. Postemergentně vykazují dobrou účinnost některé růstové herbicdy (např. clopyralid), sulfonylmočoviny (tribenuron, iodosulfuron, atd.) i jiné.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (2): 58–62.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz