HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

BOBRIVNYK Leonid Demjanovič   (Státní univerzita potravinářských technologií, Kyjev, Ukrajina)

Chemické složení a klasifikace barviv vznikajících při výrobě cukru
About chemical composition and classification of sugar production colorants


The problem of the classification of sugar production colorants is discussed. On the base of chemical composition studies of colorants by many scientists and by the author as well the conclusion is made, that all colorants, which formed on the base of transformation of monosaccharides and sucrose during technological processes of both the beet-sugar and cane-sugar productions are nitrogenous compounds. Therefore modern colorant classification doesn’t correspond to the chemical nature of colorants formed in real sugar production and should be improved.

Key words: colorants, classification of colorants, elementary composition, UF- and IR-spectrum.

Článek se zabývá problémem klasifikace barevných látek vznikajících při výrobě cukru. Na základě jejich chemického složení lze učinit závěr, že všechny barevné látky vzniklé přeměnou monosacharidů a sacharosy během procesů při výrobě jak z cukrovky, tak i ze třtiny, jsou dusíkaté sloučeniny. Současná klasifikace tedy neodpovídá chemické povaze barevných látek vzniklých při reálné výrobě cukru a měla by se zdokonalit.

Klíčová slova: barviva, klasifikace barviv, základní sloučenina, UF-spektrum, IR-spektrum. 

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (9/10): 281–285.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz