HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MUŠKA František, JAKL Alois

Škodlivé výskyty osenice polní na cukrovce a krmné řepě na území České republiky – historický přehled do roku 2005
Damaging occurrence of turnip moth on sugar beet and fodder beet in the Czech Republic – a historical overview until 2005


Turnip moth (Agrotis segetum) is important pest in sugar beet and fodder beet in the Czech Rebublic. This study contains a historical survey of beet damage until 2005. The damage is being observed in all regions of sugar beet growing in the Czech Republic.

Key words: sugar beet, fodder beet, damage, Agrotis segetum, turnip moth.

Osenice polní (Agrotis segetum) patří mezi významné škůdce cukrové a krmné řepy v České republice. Obsahem článku je historický přehled škod způsobených osenicí na řepě do roku 2005. Poškození byla monitorována ve všech oblastech pěstování cukrovky na území České republiky.

Klíčová slova: cukrovka, krmná řepa, poškození, Agrotis segetum, osenice polní.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (5/6): 170–173.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz