HL. STRÁNKA     HOME              < BACK      < ZPĚT

KARDOŠ Ivan   (Slovenský cukrovarnícky spolok)

Výsledky cukrovarníckej kampane 2008/09 na Slovensku
Results of the sugar campaign 2008/09 in the Slovak Republic


The original sugar quote for the Slovak Republic amounted to 207 432 t of sugar. For the year 2007/08 the quota available was only 145 904 t and for the year 2008/09 this was further reduced to 112 319.5 t. The actual total sugar production of 116 103 t is at a 20 year minimum. 101 846 t of sugar was produced out of 669 601 t sugar beet produced in SR. There were 152 distinct sugar beet growers and the total sugar beet area has decreased from 18 913 ha to 11 030 ha. The average yield of 60.71 t/ha was a historical record for srov. Average sugar yield was 9.23 t/ha and sugar content was 17.51 %.

Key words: Slovak Republic, sugar campaign, sugar production, sugar beet production, beet area, sugar yield.

Pôvodná cukorná kvóta SR bola 207 432 t cukru. Pre cukrovarnícku kampaň 2007/08 mala SR k dispozícii kvótu 145 904 t, do kampane 2008/09 vstupovala s kvótou 112 319,5 t cukru. Dosiahnutá celková výroba cukru 116 103 t je historicky najnižšia od roku 1989. 101 846 t cukru sa vyrobilo z 669 601 t cukrovej repy vypestovanej na Slovensku. Pestovaniu cukrovej repy sa na Slovensku venovalo 152 pestovateľov. Celková výmera poklesla z 18 913 ha na 11 030 ha. Priemerná úroda 60,71 t/ha bola v podmienkach SR historicky rekordná. Priemerná produkcia bieleho cukru bola 9,23 t/ha, spracovateľská cukornatosť 17,51 %.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (3): 82–84.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz