HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KOLÁŘ Martin, HRADISKÝ Jakub   (Cukrovary a lihovary TTD, a. s.)

Konference Biopaliva ve střední a východní Evropě
Conference: Biofuels in Central and Eastern Europe


This time in Budapest, from 21.–22. April, was held third year of international conference about biofuels called Biofuels in Central and Eastern Europe. Conference is traditionally hold by company F. O. Licht. Between speakers was for example Mateusz Pisarek from Polish company Wratislavia-Bio, general secretary of non-profit organization eBio Rob Vierhout from Belgium or Josef Popp from Budapest Research Institute for Agricultural Econmics.

Key words: biofuels, bioethanol, Central and Eastern Europe, international conference.

Již třetí ročník mezinárodní konference věnované biopalivům, kterou tradičně pořádá společnost F. O. Licht, se konal ve dnech 21. až 22. dubna, tentokrát v Budapešti. Mezi řečníky byl mimo jiné zástupce polské společnosti Wratislavia-Bio Mateusz Pisarek, generální sekretář neziskové organizace eBio Rob Vierhout z Belgie nebo Josef Popp z budapešťského Research Institute for Agricultural Econmics.

Klíčová slova: biopaliva, bioetanol, střední a východní Evropa.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (7/8): 232–233.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz