HOME              < BACK      < ZPĚT

ČEŘOVSKÁ Marie, SOUKUP Josef   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Ekonomika pěstování geneticky modifikované cukrovky
Economic aspects of growing genetically modified sugar beet


Transgenic sugar beet with tolerance to non-selective herbicides has been grown on a limited area in the USA. Evaluating the potential of the HT sugar beet for European conditions, we clearly obtain significant cost savings compared with conventional varieties. This is caused mainly due to simplification of complicated and cost expensive herbicide program commonly used in conventional sugar beet. The savings in the Czech conditions rank between 2 000 and 4 000 CZK per hectare, including the increased price of transgenic seed.

Key words: sugar beet, glyphosate, costs, weed control, transgenic, savings.

Transgenní cukrovka s tolerancí k neselektivním herbicidům se v současné době komerčně pěstuje pouze v USA. Pokud hodnotíme potenciál této cukrovky pro evropské prostředí, dostáváme se k jednoznačným úsporám nákladů na produkci, a to zejména díky zjednodušení technicky náročné a nákladné herbicidní ochrany, kterou vyžaduje klasická cukrovka. Tyto úspory se v podmínkách ČR pohybují v rozpětí 2 000–4 000 Kč/ha při započtení zvýšené ceny transgenního osiva.

Klíčová slova: cukrovka, glyfosát, náklady, regulace zaplevelení, transgenní, úspory.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (1): 13–15.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz