HL. STRÁNKA     HOME              < BACK      < ZPĚT

HROMÁDKO Jan, HÖNIG Vladimír, HROMÁDKO Jiří, MILER Petr, SCHWARZKOPF Michal
(Česká zemědělská univerzita v Praze a Ministerstvo životního prostředí)


Využití etanolu ve vznětových motorech
Ethanol utilization in the compression ignition engines


Despite, that ethanol is intended to be used especially in the spark ignition engines; there is a possibility to be used even in the compression ignition engines after specific modification. The biggest problem during the using ethanol in the compression ignition engines is posed by its low combustibility (cetane number 8). For this reason the engine and fuel must be modified to get required fuel ignition. The possibilities of how to use ethanol in the compression ignition engines can divide in several groups. Mostly use possibility is a motor modification and special fuel additivation increasing its cetane number. The other possibility is to use dual-fuel system, where the ethanol is transported separately and ignition is made by diesel injection. The simplest possibility is addition ethanol right into the diesel. This possibility has a problem with difficult miscibility ethanol with diesel. Over this difficulty, the results of the test reflect positive contribution of addition ethanol into the naphtha.

Key words: biofuel, ethanol, diesel, compression ignition motor, harmful emission.

Užití etanolu jako biopaliva se předpokládá pro aplikace v zážehových motorech, po určitých úpravách jej však lze uplatnit i v motorech vznětových, kde však naráží na problém vlivem jeho nízké vznětlivosti (cetanové číslo pouze 8). Z tohoto důvodu musí být motor a palivo upraveny tak, aby došlo k požadovanému vznícení paliva. Možnosti užití etanolu ve vznětových motorech lze rozdělit na několik skupin. V prvé řadě je to úprava motoru a speciální aditivace paliva zvyšující jeho cetanové číslo. Další možností je použití dvoupalivového systému, kdy je do motoru zvlášť přiváděn etanol a vznícení je posléze inicializováno vstříknutím zapalovací dávky motorové nafty. Nejjednodušší způsob je přidávání etanolu přímo do motorové nafty, kde by však musela být vyřešena otázka obtížné mísitelnosti etanolu s motorovou naftou. I přes tento problém výsledky měření přimíchávání etanolu do motorové nafty poukazují na možný pozitivní přínos.

Klíčová slova: biopalivo, etanol, motorová nafta, vznětový motor, škodlivé emise.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (1): 24–27.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz