HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ZAHRADNÍČEK Josef, NEČASOVÁ Michaela, TYŠER Luděk, KOŽNAROVÁ Věra  (Česká zemědělská univerzita v Praze)
HOSTÁK Václav   (Farma Velemyšleves),   BALŠÁNEK Vladislav   (Syngenta Czech s.r.o.)
BUBNÍK Zdeněk, POUR Ladislav   (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)


Technologická jakost cukrovky po ošetření listovým hnojivem v letech 2007 a 2008
Technological quality of sugar beet after application of liquid leaf fertilizer in 2007 and 2008


In 2007 and 2008, the effect of leaf fertilizer Samppi on yield and technological quality was proved. The Samppi has been applied as spray in dose 1.0 l/ha. With long-term storage of sugar-beet, favourable influence on yield, sugar content, non-sugar content, white sugar yield and health state was observed. The yield of roots increased by 9–12 % and the yield of white sugar by 8–11 %, compared to control.

Ve dvouletých provozních polních pokusech 2007 a 2008 se ověřoval účinek listového hnojiva Samppi na výnos a technologickou jakost cukrovky. Hnojivo bylo aplikováno postřikem v poslední dekádě června na vegetující cukrovku v dávce 1,0 l/ha. V obou ročnících byl prokázán příznivý vliv na výnos bulev, cukernatost, obsah necukrů a výtěžnost bílého cukru. Výnos bulev se zvýšil oproti kontrole (neošetřená řepa) relativně o 9–12 %. Výnos bílého cukru se zvýšil o 8–11 %. 

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (9/10): 274–276.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz