HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

REINBERGR Oldřich   (Cukrovary a lihovary TTD, a. s.)

Podpora rozvoje a užití bioetanolu v České republice
Supporting development and usage of bioethanol in the Czech Republic


Since 2006 the Czech Republic has been producing bioethanol. First producer was company Agroetanol TTD in Dobrovice. The Czech Republic thanks to the current bioethanol production ranks 9th position in production of bioethanol in EU-27. Except Agroetanol TTD, where is bioethanol made from sugar beet, in the Czech Republic is second distillery PLP in Trmice, which processes corn. Czech bioethanol producers have to face negative factors influencing bioethanol production and legislation as well. Ethanol production is not supported by any means, financial securitization of tax storages is necessary, all bioethanol indented for blending or to sell on the Czech market must be denaturated with compound agent and securitization of bioethanol export is obliged. On the other hand, very positive is, that the Czech government did not change its target in biofuel programme – blending percentage has not decreased. Excise tax refund shall be established for highpercentage mixtures (E85, E95) in the near future. E85, the next generation fuel, which is mixture of 85 % bioethanol and 15 % petrol, was launched in the Czech Republic in July 2009.

Key words: bioethanol production, E85, Czech distilleries, biofuel programme, legislation.

Česká republika – kde byla zahájena výroba bioetanolu v roce 2006 v lihovaru Agroetanol TTD, a. s., v Dobrovici – patří díky instalovaným kapacitám v produkci biolihu na 9. místo v EU-27. Kromě společnosti Agroetanol TTD vyrábějící bioetanol z cukrové řepy, pracuje v ČR ještě lihovar PLP v Trmicích, který zpracovává obilí. Tuzemští výrobci bioetanolu v ČR musí denně čelit negativním faktorům ovlivňujícím výrobu lihu, mj. dopadům nepružné legislativy. Na rozdíl od zahraničí zde prakticky neexistuje podpora bioetanolu ze strany státu, výrobci jsou navíc svazováni vysokým jištěním daňových skladů, nákladnou denaturací veškerého lihu a bankovními zárukami na exportovaný líh. Za pozitivum lze pak považovat to, že vláda neustoupila od svého záměru přimíchávání obnovitelné složky do fosilních paliv. Na schválení čeká novela zákona o spotřební dani, která by měla vysokoprocentní směsi biopaliv (E85, E95) osvobodit od spotřební daně. Právě palivo E85, které je směsí 85 % bioetanolu a 15 % benzinu Natural 95, se začalo v České republice v červnu 2009 prodávat.

Klíčová slova: výroba bioetanolu, E85, české lihovary, program podpory biopaliv, legislativa.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (7/8): 234–235.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz