HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČERMÁK Petr
(Colosseum a.s.)


Trh s cukrem ve světě
The global trade of sugar


Sugar has recently become a widely discussed commodity. The fear of its possible scarcity is lifting its price up to a several-year maximum: since the beginning of this year, it has valorized by 80 %. Concerning stock markets, sugar is one of the oldest trade commodities. The most important stock markets are NYSE EuroNext (LIFFE) in London and Intercontinental Exchange in New York. The free market is where more than a half of the world production is being traded; mostly surpluses are traded. Sugar production is concentrated in several countries that export 72 % of world‘s total (Brazil, Australia, EU, Thailand). Weather plays a key role in sugar production and it influences the supplies very significantly. The production of biofuels has also become a key element influencing supply and demand. The balance in the sugar market has changed after several years, and after a longer period of relative stability we are going to witness demand being higher than supply, hence growth in prices. An acute rise in prices of the commodity has attracted the attention of speculative capital in the form of commodity and hedge funds.


Cukr se stal v poslední době diskutovanou komoditou. Obavy z nedostatku na trhu tlačí cenu na několikaletá maxima, cukr od počátku roku zhodnotil o více než 80 %. Z hlediska historie komoditních burz je cukr jednou z nejdéle obchodovaných komodit. Nejdůležitějšími burzami jsou NYSE EuroNext (LIFFE) v Londýně a Intercontinental Exchange v New Yorku. Na volném trhu se však obchoduje méně než polovina světové produkce, obchodují se převážně pouze přebytky. Výroba je koncentrována do několika zemí, které se podílejí na celkových exportech cukru ze 72 % (Brazílie, Austrálie, EU, Thajsko). Významným faktorem ovlivňujícím produkci je počasí, jehož vliv na nabídku bývá často zcela zásadní. Významnou proměnnou v rovnici nabídky a poptávky se v posledních letech stala i produkce bio­paliv. Rovnováha na trhu s cukrem se po několika letech změnila a po delší době budeme svědky převisu poptávky nad nabídkou, což vede i k růstu cen. Prudké zdražení přilákalo i spekulativní kapitál v podobě komoditních a hedge fondů.


Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (11): 302–305.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz