HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, HOLEC Josef, ANDR Jiří   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR:
Pomněnka rolní – Myosotis arvensis (L.) HILL

Biology and control of another important weeds of the Czech Republic:
Field forget-me-not – Myosotis arvensis (L.) HILL


Myosotis arvensis occurs on the whole area of the Czech Republic, especially in middle and higher altitudes. The species prefers light or middle heavy soils with lower pH. Germination occurs during the whole vegetation period with highest rate in autumn (September) and spring (March–April), mostly from surface soil layers from the depths 5–20 mm. Seed longevity in soil is relatively short and their germinability decreases rapidly. M. arvensis can occur as a weed nearly in all crops but with highest frequency in winter crops, especially in winter wheat. In these crops it can be managed successfully with herbicides containing active ingrediences diflufenican, pendimethalin and beflubutamid, that are used for early post-emergent applications. During spring period M. arvensis can be effectively controlled by the majority of sulphonylureas.

Key words: Field forget-me-not, Myosotis arvensis, weed biology, herbicide, weed control.

V ČR se pomněnka rolní vyskytuje na celém území, především ve středních a vyšší polohách. Preferuje lehčí až střední půdy s nižším pH. Tvrdky (plody) jsou po dozrání dobře klíčivé a pozitivně fotoblastické. Vzchází během celého vegetačního období, nejvíce však na podzim (září) a na jaře (březen–duben), nejlépe z povrchových vrstev půdy, nejčastěji z hloubky 5–20 mm. Životnost tvrdek v půdě poměrně rychle klesá. Zapleveluje téměř všechny plodiny, ale nejčastěji ji nalezneme v ozimech, především v ozimé pšenici, kde je velmi dobře potlačována herbicidy obsahujícími úč. látky diflufenican, pendimethalin a beflubutamid, které jsou určenými především k časné postemergentní aplikaci. Na jaře je možné úspěšně použít většinu sulfonylmočovinových přípravků.

Klíčová slova: pomněnka rolní, Myosotis arvensis, biologie plevelů, herbicidy, hubení plevelů. 

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (11): 314–316.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz