HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

DIOPAN Václav, RYANT Pavel, ADAM Vojtěch, BEKLOVÁ Miroslava*, KIZEK René
(Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně,  *Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně)


Hydroponie – význam pro fytoremediační technologie
Hydroponics and its importance for phytoremediation technologies


Hydroponics is a method of growing plants using mineral nutrient solutions, without soil. This mini-review summarizes the origin of this method, today application and future perspective. Moreover, we discuss the usage of this method for testing of phytoremediation potential of plants, particularly, of sugar beet. Concerning this plant specie, we review up-to-date studies on using of this plant in phytoremediation.

Key words: sugar beet, protective mechanisms of plants, hydroponics.

Vlastnosti hydroponického pěstování – dokonalá kontrola podmínek a stálost prostředí jsou výhodné pro jejich experimentální použití. Hydroponie je univerzálním nástrojem výzkumu v oblasti rostlinné fyziologie, ekologie, molekulární biologie apod. Pomocí hydroponických systémů s neúplným živným roztokem se podařilo odhalit symptomy deficience a toxicity jednotlivých živin, což osvětlilo funkce prvků a rozšířilo možnosti fytodiagnostiky. V současnosti jsou nástrojem výzkumu v oblasti fytoremediačních technik toxických kovů nebo výživy lidí v oblastech s nemožností využívání tradičních technologií. Hydroponický způsob pěstování rostlin můžeme označit za jednoduchý nástroj, bez kterého nemohou provedené experimenty poskytnout dostatek jednoznačných experimentálních dat.

Klíčová slova: cukrová řepa, obranné mechanizmy rostlin, hydroponie.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (7/8): 227–228.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz