HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MILER Petr, HROMÁDKO Jan, HROMÁDKO Jiří, HÖNIG Vladimír, SCHWARZKOPF Michal
(Česká zemědělská univerzita v Praze, Ministerstvo životního prostředí)


Zhodnocení ekologického potenciálu paliva E85
The ecological potential evaluation of fuel E-85


The article deals with the ecological benefit analysis of fuel E-85, where the virtual simulation of european homologation test NEDC was used for. The base of the simulation forms the motor characteristics measured on the test bed. In the first step the emission characteristics and characteristic of fuel consumption are measured, when using petrol Natural 95. In the second step the same characteristics are measured, when using fuel E-85. By reason that, the motor of Skoda Felicia is used as a test engine, so there is a need to use a special adjustment of control section for the motor burning of E-85. The special program, which was developed by the Department of Vehicles and Ground Transport at the Czech University of Live Sciences Prague, is able to determine the specific production of individual emission components and fuel consumption of one kilometre treveled (0.6214 mi.) on the motor characteristics and course of speed in the driving cycle NEDC.

Key words: fuel E-85, petrol Natural 95, fuel consumption, harmful emissions, bioethanol.

Článek se zabývá zhodnocením ekologického přínosu paliva E85, ke kterému byla použita virtuální simulace evropského homologačního cyklu NEDC. Základ simulace tvoří charakteristiky motoru naměřené na zkušebním stanovišti. V prvním kroku jsou naměřeny emisní charakteristiky a charakteristika spotřeby paliva při použití automobilového benzinu Natural 95. V druhém kroku jsou naměřeny stejné charakteristiky při použití paliva E85. Testovaným motorem byl motor Škoda Felicia 1,3 MPi. Pro umožnění spalování paliva E85 bylo nutné použít speciální úpravu řídicí jednotky motoru. Následující speciální výpočtový program vyvinutý na Katedře vozidel a pozemní dopravy je pak schopný k charakteristikám motoru a průběhu rychlosti v jízdním cyklu NEDC stanovit měrnou produkci jednotlivých složek emisí a spotřebu paliva připadající na jeden ujetý kilometr.

Klíčová slova: palivo E85, automobilový benzin Natural 95, spotřeba paliva, škodlivé emise, bioetanol.

Listy cukrov. řepař., 125, 2009 (5/6): 180–184.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz