HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HÖNIG Vladimír, MILER Petr, HROMÁDKO Jan   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Bioetanol jako inspirace do budoucna
Bioethanol as a future inspiration


During last two decades in conjunction with approaching exhaustion of sources, development of automobile techniques has progressed rapidly. Therefore, it is necessary to search for new energy resources while at the same time find solutions that are environment friendly. Alternatives to petroleum-derived fuels are being sought in order to reduce the world’s dependence on non-renewable resources. The most common renewable fuel today is ethanol derived from corn, wheat grain (starch) and sugar cane (sucrose).
It is expected that there will be limits to the supply of these raw materials in the near future, therefore, lignocellulosic biomass is seen as an attractive feedstock for future supplies of ethanol. However, there are technical and economical impediments to the development of a commercial processes utilizing biomass. Technologies are being developed that will allow cost-effective conversion of biomass into fuels and chemicals. Many advances have been made over the past few years that have made commercialization more promising.
In the case of bioetanol, it is necessary to consider not only its inconstant financial heftiness, but also the how it differs from classical fuels in reference to the constructional chanages that will have to be made for combustion motors.
While in Czech Republic the high percentage mixture of bioetanolu is just being introduced onto the market, some countries already have a wealth of experience in this field. Their resulting experimentation sets direction for future development of problems given.

Key words: bioethanol, emission, internal combustion engine.

Během posledních dvou desetiletí, v souvislosti s blížícím se vyčerpáním zdrojů fosilních paliv, dochází k výraznému zrychlení vývoje automobilové techniky. Nejen z hlediska snížení závislosti na ropných zdrojích, ale zejména v oblasti ekologických požadavků je nutné hledat nové zdroje energie zároveň šetrné k životnímu prostředí. Jako zatím nejjednodušší alternativou se jeví biopaliva, jejichž uplatnění je v současné době výrazně podporováno směrnicemi Evropské unie. Dominantními surovinami pro výrobu bioetanolu v našich zeměpisných podmínkách jsou zrnová kukuřice a převažující cukrová řepa, jako atraktivní se v budoucnu jeví i výroba biolihu z rostlinné lignocelulózy. Bohužel však zatím existují četné technické a ekonomické překážky rozvoje komerčních procesů využívajících biomasy všeobecně. Technologie, které dovolují ekonomickou konverzi biomasy na paliva či chemikálie, jsou však již vyvinuty a v několika posledních letech učinily komercializaci slibnější.
V případě bioetanolu je nutné brát nejen v úvahu nestálou finanční náročnost, ale zvláště některé rozdílné parametry od klasických paliv s ohledem na konstrukční kritéria spalovacích motorů.
Zatímco v České republice je zavedení vysokoprocentních směsí bioetanolu na trh teprve ve stádiu předpokladů, některé státy již mají bohaté zkušenosti a jejich následné experimentování udává směr budoucího vývoje dané problematiky.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (7/8): 203–206.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz