HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HOLEC Josef, JURSÍK Miroslav   (Česká zemědělská univerzita v Praze)

Biologie a regulace dalších významných plevelů ČR: Přeslička rolní – Equisetum arvense L.
Biology and control of another important weeds of the Czech Republic: Field horsetail Equisetum arvense L.


Equisetum arvense prefers habitats with higher soil moisture, especially those with higher level of groundwater. Primary vertical stolon penetrates the soil down to 200 cm. It branches horizontally in 30 cm interval, giving rise to typical storeyed structure of horizontal underground stolons. Aboveground shoots emerge from these horizontal stolons in vertical direction. E. arvense is tolerant to wide range of commonly used herbicides. The majority of contact herbicides can harm aboveground shoots but their efficacy is insufficient as the plant can regenerate very early. Good efficacy on E. arvense is shown by growth herbicides, especially by MCPA. Dichobenil should be used to control this weed in orchards, vineyards, or nurseries. Proper care of drainage systems and melioration of wet soils can markedly decrease the intensity of E. arvense.

Key words: Field horsetail, Equisetum arvense, weed biology, herbicide, weed control.

Přeslička rolní preferuje vlhčí stanoviště, především půdy s vysokou hladinou spodní vody. Primární vertikální oddenek prorůstá do hloubky až 200 cm, přičemž se asi ve 30cm intervalech oddenek horizontálně větví a vzniká tak typická patrovitá struktura horizontálních podzemních oddenků. Z horizontálních oddenků vyrůstají kolmo vzhůru nadzemní výhonky. Přeslička rolní je odolná celé řadě běžně používaných herbicidů. Většina kontaktních herbicidů sice poškozuje nadzemní lodyhy, nicméně přeslička velmi rychle regeneruje a konečná účinnost je proto nedostatečná. Dobrou účinnost na přesličku rolní vykazují růstové herbicidy, především MCPA. V sadech, vinicích, školkách, atd. lze proti přesličce použít dichobenil. Údržba melioračních systémů a odvodňování zamokřených pozemků významným způsobem snižuje intenzitu zaplevelení přesličkou.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (3): 84–87.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz