HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

FRONĚK Daniel

Výroba cukru na Zbraslavi – kolébka českého cukrovarnictví
Sugar production in Zbraslav – the birthplace of Czech sugar industry


In 1787 a cane raw sugar refinery at Zbraslav near Prague was founded in the building of a former monastery. At the beginning of 19th century the production was extended of the fabrication of sugar beet, beet raw sugar and syrups. The article talks about sugar production history at the place (or to be precise, in that area). The Zbraslav refinery was the oldest one on the nowadays area of the Czech republic; the Czech sugar industry celebrated thus 220 years of its existence. There are not many countries around the world, which have such a long history of its sugar industry.

V roce 1787 byla ve Zbraslavi u Prahy zprovozněna rafinerie na zpracování surového třtinového cukru v prostorách zrušeného kláštera. Na počátku devatenáctého století byla výroba rozšířena o zpracování cukrové řepy, surového řepného cukru a sirobů. Článek mapuje historii výroby cukru na tomto místě (nebo lépe v této lokalitě). Zbraslavská rafinerie byla nejstarší na území dnešní České republiky, český cukrovarnický průmysl tak loni oslavil 220 let svého trvání. Tak dlouhou historií svého cukrovarnictví se může pochlubit jen málokterý stát na světě.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (7/8): 232-236.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz