HL. STRÁNKA                < ZPĚT

ZAHRADNÍČEK Josef, NEČASOVÁ Michaela, TYŠER Luděk, KOŽNAROVÁ Věra   (Česká zemědělská univerzita v Praze) HOSTÁK Václav   (Farma Velemyšleves),   BALŠÁNEK Vladislav   (Syngenta Czech s.r.o.)

Výnosy a technologická jakost cukrovky po ošetření listovým hnojivem Samppi v roce 2007
Yield and technological quality of sugar beet after application of liquid fertilizer Samppi in 2007


V povětrnostně proměnlivém roce 2007 se zkušebně v provozních podmínkách aplikovalo na cukrovku koncentrované listové hnojivo Samppi v dávce 1,0 l/ha. Bylo dosaženo pozitivních výsledků. Při sklizni vykázala přihnojená cukrovka oproti kontrole vyšší výnos bulev o 9,2 %, polarizačního cukru o 14,2 % a rafinády o 7,9 %. Cukernatost se zvýšila absolutně o 0,82 %. V obsahu technologicky škodlivých necukrů (K, Na, N) a u hodnoty pH řepné šťávy se jednoznačný účinek aplikace hnojiva Samppi v provozních zkouškách neprokázal.

Listy cukrov. a řep., 124, 2008 (5/6): 170–173.

full text (PDF)